Опубликовано Оставить комментарий

Hyvä itsetunto optimistista realismia.

Hyvä itsetunto tarkoittaa myönteistä realismia omista mahdollisuuksista ja rajoitteista. Se ei tarkoita itsensä näkemistä yltiöpositiivisessa valossa tai itsensä korottamista muiden yläpuolelle. Se on myönteinen, mutta totuudenmukainen arvio itsestä. Vahva itsetunto kehittyy lapsuudessa ja nuoruudessa, myönteisten kasvukokemusten avulla. Vanhemmilta tai muilta tärkeiltä aikuisilta saatu hyväksyntä, huolenpito ja rakkaus tukevat hyvän itsetunnon kehittymistä. Myöhemminkin itsetuntoa voi vahvistaa, ja itsetunto on usein erilainen eri elämän vaiheissa.
Hyvä itsetunto tuottaa riittävän vahvan omakuvan niin, että omien haasteiden ja puutteiden havaitseminen ei romuta itseluottamusta, eikä tuota voittamatonta ahdistusta. Omat hyvät ominaisuudet näyttäytyvät viime kädessä huonoja tärkeämpinä.  Haasteiden hyväksyminen tai myöntäminen ei kuitenkaan tarkoita oman huonon tai toisia haavoittavan käytöksen oikeuttamista. Se ei tarkoita selittelyä tyyliin: ”No, kun minä olen tällainen, enkä voi itselleni mitään”. Realistiseen omakuvaan ja hyvään itsearvostukseen liittyy pyrkimys kehittyä ja tehdä parhaansa.

It­se­tun­to on muut­tu­va ja ke­hit­ty­vä ko­ke­mus it­ses­tä

Itsetunnon ja oman toiminnan yhteydet ovat kahdensuuntaisia. Itsetunto — tai yhtä lailla sen puute — vaikuttaa toimintaan ja ratkaisuihin. Ihmisen oma toiminta ja sen seuraukset taas puolestaan vaikuttavat itsetuntoon. Näin ollen hyvä tai huono itsetunto johtavat usein itseään vahvistavaan kehään. Hyvä itsetunto lisää usein valmiuksia nähdä omat kyvyt sekä mahdollisuuksia ympärillä, huono itsetunto taas kaventaa mahdollisuuksia. Huono itsetunto voi johtaa myös pätemisen tarpeesta johtuvaan suorittamiseen ja koetun stressin lisääntymiseen.
Itsetunto on persoonallisuuden yksi keskeinen ominaisuus. Kuitenkaan arvoamme tai onnistuneisuuttamme ei voi mitata sen mukaan. Itsetunto on vain yksi ominaisuus kaikkien muiden joukossa. Hyvä itsetunto helpottaa elämää, mutta heikko itsetunto ei tarkoita epäonnistumista elämässä. Heikonkin itsetunnon kanssa voi opetella tulemaan toimeen, ja sitä on mahdollista myös kohentaa.

Hy­vän it­se­tun­non tun­nus­merk­ke­jä ovat:

Hyvä itsetunto on tunnetta siitä, että on hyvä monissa asioissa: ihminen luottaa ja arvostaa itseään ja kokee oman elämänsä tärkeänä ja ainutkertaisena. Hän kuitenkin samaan aikaan myös tiedostaa ja hyväksyy heikkoutensa. Hyvään itsetuntoon liittyy myös kyky arvostaa muita ihmisiä. Vahva itsetunto tuo myös tunteen elämänhallinnasta ja itsenäisyydestä. Tällöin ihminen uskaltaa tehdä omaa elämäänsä koskevia ratkaisuja ja on riippumaton toisten mielipiteistä. Hän ei koe tarvetta loukata muita toiminnallaan, mutta uskaltaa elää itsensä näköistä elämää. Itsetunto ei kuitenkaan ole vain sosiaalista rohkeutta: ujolla tai syrjään vetäytyvällä voi yhtä lailla olla hyvä itsetunto.

Mi­ten vah­vis­taa it­se­tun­toa?

Itsetuntoa kehittääkseen on järkevää tutustua itseensä kunnolla, sillä hyvä itsetuntemus on vahvan itsetunnon perusta. Voit esimerkiksi kirjoittaa ylös asioita, joissa olet hyvä ja joissa haluaisit vielä kehittyä. Listauksen jälkeen voit pohtia, milloin kehittämistä vaativasta ominaisuudesta voisikin olla hyötyä. Voiko esimerkiksi arkuus ollakin joskus hienotunteisuutta?  Itsetunnon kannalta on myös hyödyllistä pohtia sitä, onko oma käsityksesi itsestäsi totuudenmukainen. Oletko todella sellainen kuin itsellesi uskottelet?
Millaisia ajatuksia ja uskomuksia sinulla on itsestäsi? Jos esimerkiksi huomaat ajattelevasi ja puhuvasi itsellesi usein kielteiseen sävyyn ”en osaa, en pysty, olen huono”, niin pysähdy ajatuksesi ääreen. Pyri kyseenalaistamaan ja muuttamaan se positiiviseksi ”osaan ja pystyn kyllä”. Ajatuksillasi helposti joko lannistat tai rohkaiset itseäsi. Opettele siis puhumaan itsellesi kauniisti niin kuin parhaalle ystävällesi.
Myötätuntoinen suhtautuminen myös toisiin ihmisiin auttaa suhtautumaan myötätuntoisesti myös itseesi. ITSEMYÖTÄTUNTO onkin tärkeä ja vahvistava taito, jota voi harjoitella. Toisaalta itsetunnon vahvistamisen kannalta on myös tärkeää hakeutua sellaiseen seuraan, jossa saa hyväksyntää ja kannustusta muilta. Antavatko ympärillä olevat ihmiset sinulle energiaa vai pikemminkin syövät sitä? Muiden liiallinen myötäily voi myös vieraannuttaa sinut itsestäsi. Uskalla pitää puoliasi ja ilmaisemaan omaa tahtoasi. Vältä liiallista kiltteyttä ja uskalla sanoa myös ei.
Itsetunnon vahvistamisen kannalta ei ole myöskään yhdentekevää miten suhtautuu vastoinkäymisiin. Vaikeina aikoina kannattaa keskittyä siihen, mitä hyvää elämässä tällä hetkellä on ja mitä hyvää siinä on aiemmin ollut. Mitä hyvää on tässä hetkessä?  Mikä elämässä on ollut hyvää? Missä asioissa olet onnistunut?

https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/itsetuntemus/hyvä-itsetunto-optimistista-realismia
 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *