Опубликовано Оставить комментарий

Yksinäisyys ja mielen hyvinvointi.

Yksinäisyys on ennen kaikkea henkilökohtainen kokemus ja siksi sitä on vaikea tarkkaan määritellä. Lue tietoa ikääntymisestä ja yksinäisyydestä. Voit saada myös vinkkejä yksinäisyyden helpottumiseksi sekä yksinäisyyden kohtaamiseen.

+Yksinäisyys ja ikääntyminen

Yksinäisyyttä pidetään ikääntyvien keskeisenä ongelmana. Moni ikääntynyt sietää sitä kuitenkin hyvin. Iän karttuessa moni viihtyy itsensä kanssa hyvin. Saa elää itsensä näköistä elämää, pohtia rauhassa asioita, tuntea itsenäisyyttä.
Vastentahtoinenkin yksin eläminen voi olla hyvin kestettyä. Se on arkea: välillä hyvää aikaa ja välillä huonoa aikaa. On arvioitu, että joka kolmas yli 65-vuotias tuntee itsensä ajoittain yksinäiseksi, mutta vain 4-5 prosenttia kokee jatkuvampaa yksinäisyyttä.
Koettuna tunteena yksinäisyys kuitenkin rasittaa mielenterveyttä. Pahimmillaan se voi olla syvä ahdistuneisuuden tila, jossa ei pysty kokemaan yhteyttä toisiin ihmisiin. Yksinäisyys voi aiheuttaa masennusta, turvattomuutta sekä arvottomuuden ja elämän merkityksettömyyden kokemuksia. Ja toisin päin, mielenterveyden ongelmat voivat lisätä eristyneisyyttä ja yksinäisyyttä.
Vanhuusiällä koottu yksinäisyys voidaan jakaa emotionaaliseen, fyysiseen ja sosiaaliseen yksinäisyyteen.

  • Emotionaalinen eli tunnepuoleen liittyvä yksinäisyys voi johtua esimerkiksi leskeksi jäämisestä, yksin asumisesta, huonoksi koetusta terveydestä tai alentuneesta toimintakyvystä.
  • Fyysinen yksinäisyys liittyy kokemukseen kosketuksen, seksuaalisuuden tai läheisyyden puutteesta.
  • Sosiaalinen yksinäisyys ilmenee puuttuvina vuorovaikutussuhteina ja vähäisinä ystävyyssuhteina.

Yksinäisyyden kokemus voi usein aiheuttaa masennusta, unettomuutta ja muistiongelmia. Myös arvottomuuden kokemukset voivat lisääntyä ja elämänilo ja -halu saattaa hiipua. Yksinäisyyden kokemus ja sen mukanaan tuomat ongelmat vaikeuttavat kotona selviytymistä ja lisäävät laitoshoitoon joutumisen riskiä.
Katso video, jossa eläkeläinen ja psykologi Pirkko Lahti puhuu yksinäisyyden helpottamisesta.

+Mistä yksinäisyys johtuu?

Lähes jokainen kohtaa elämässään tilanteita, joissa tuntee ainakin hetkellisesti yksinäisyyttä. Yksinäisyyteen on monia syitä.

Elämäntilanteen muutos

Elämäntilanteen muutos voi olla esimerkiksi eläkkeelle jääminen, sairastuminen, asuinpaikan vaihtaminen tai elämänkumppanin menettäminen. Yleensä elämäntilanteen aiheuttama yksinäisyys lievittyy ajan kanssa, kun ihminen sopeutuu muutokseen ja löytää tapoja sosiaaliseen kanssakäymiseen uudessa, muuttuneessa tilanteessa.

Suru

Yksin asuminen

Liikuntarajoitteisuus

Merkityksettömät ihmissuhteet tai luotettavan verkoston puute

Yhteiskunnan muuttuminen

+Mistä apua yksinäisyyteen?

Yksinäisyyttä voi helpottaa monella eri tavalla. Joskus sosiaalisten suhteiden aktivoiminen tai uusien kontaktien solminen on tarpeen. Joskus taas jo asiasta puhuminen tai mieluisten asioiden tekeminen auttaa. Lue lisää käytännöllisiä vinkkejä yksinäisyyden helpottamiseksi.

Ole itsesi paras kaveri

On tärkeää hyväksyä itsensä ja olla itsensä paras kaveri. Sano itsellesi ”olen riittävän hyvä” tai ”pidän itsestäni”. Jos pidät itsestäsi ja arvostat itseäsi, pitävät todennäköisesti muutkin sinusta.
Entä, jos en kaipaa ihmisten seuraa? Yksin elämisen voi nähdä myös mahdollisuutena, ja joillekin se on tietoinen valinta. Yksin elävällä on usein paljon omaa aikaa, jota voi käyttää hyödyksi. Voi tehdä käsitöitä, askarrella tai opetella vaikka jonkin uuden taidon, kuten vieraan kielen.

Pura yksinäisyyttäsi

Pidä huoli läheisistäsi

Solmi uusia ihmissuhteita

Tee sinulle mielihyvää tuottavia asioita

Ehkäise yksinäisyyttä

+Viisi vinkkiä yksinäisyyden kohtaamiseen

Joskus yksinäisyyden kohtaaminen nostaa esiin hankalia tunteita, jopa syyllisyyttä. Lue vinkkejä aitoon kohtaamiseen.

  1. Yksinäisyys on luonnollinen tunne. Muista, että lähes jokainen on kohdannut yksinäisyyttä jossakin elämänsä vaiheessa.
  2. Uskalla keskustella yksinäisyydestä tai sen pelosta. Keskustelu tuo helpotusta ja sen avulla voi löytää keinoja yksinäisyyden helpottumiseksi.
  3. Jos läheinen kertoo yksinäisyyden kokemuksesta, ota asia tosissaan. Kuuntelu on tärkeintä. Voitte myös yhdessä keksiä, mikä lievittäisi yksinäisyyttä. Joskus voit auttaa pienelläkin teolla! Esimerkiksi säännöllinen puhelinsoitto, ruokailu yhdessä tai postikortin saaminen tuo hyvää mieltä, eikä vaadi paljoa!
  4. Yksinäisyyttä ehkäisee tunne, että on tarpeellinen. Tarpeellisuuden tunnetta luovat läheiset ihmissuhteet, mielekäs tekeminen, harrastukset ja esimerkiksi hengellisyys. Kannusta ja anna yksinäisen kuulla, että hän on tarpeellinen.
  5. Jonkun toisen yksin olemisesta ei pidä tehdä ongelmaa ellei se hänen itsensä mielestä sitä ole. Joskus yksinolo on tietoinen valinta.

www.mielenterveystalo.fi
 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *