Sveitsiläinen hoitomalli vähentää itsemurhariskiä viidennekseen.

Sveitsissä kehitetty lyhytterapiamalli ASSIP (Attempted Suicide Short Intervention Program) on huomattavasti tehostanut itsemurhien ehkäisyä. Mallin tarkoituksena on keskittyä itsemurhaa aiemmin yrittäneisiin, joiden itsemurhariski on monikymmenkertainen muihin verrattuna, kertovat sveitsiläiset mallin kehittäjät psykiatri Konrad Michelin ja psykologian tohtori Anja Gysin-Maillart.

Suomessa tehdään joka vuosi noin tuhat itsemurhaa. Itsemurhayrityksiä tapahtuu moninkertainen määrä. Henkisten kärsimysten lisäksi itsemurhat tuottavat vuosittain satojen miljoonien taloudelliset menetykset Suomessa.
Masennuksen hoito ehkäisee itsemurhia, mutta masentuneiden tavoittamisessa ja sitouttamisessa hoitoon on haasteita. ASSIP-mallia kehittämässä ollut psykiatrian professori Konrad Michelin näkee, että masennuksen hoito kyllä ehkäisee itsemurhia, mutta ei voi olla ainoa keino itsemurhien ehkäisytyössä.
– Masennuksen tunnistaminen ja hoitaminen asianmukaisesti on tärkeää. Se on merkittävä itsemurhariskiä lisäävä tekijä. Kuitenkaan kaikki masentuneet eivät yritä itsemurhaa. On tärkeää yrittää ymmärtää, miksi ihmiset näkivät itsemurhan ainoana ratkaisuna. Itsemurhayritystä ei tule nähdä masennuksen oireena, vaan pikemminkin tekona. Olemme vakuuttuneita, että ihmiset pystyvät kertomaan, miksi he päätyivät tähän tekoon, Konrad Michelin huomauttaa.
Konrad Michelin ja Anja Gysin-Maillart Helsingissä lokakuussa 2015.
ASSIP:ssa itsemurhaa yrittäneelle tarjotaan 4–5 keskustelukertaa kriisityöntekijän tai psykologin kanssa, joissa pyritään ymmärtämään itsemurhayrityksen taustalla olevia syitä. Henkilö kertoo oman näkemyksensä elämäänsä kohdanneista kriiseistä, ja niiden herättämästä psyykkisestä kivusta. Keskusteluissa laaditaan myös turvasuunnitelma, joka antaa välineitä uuden itsemurhayrityksen välttämiseksi ja laukaisevien tekijöiden tunnistamiseksi.
Tuki ei estä eikä korvaa muuta psykososiaalista tukea tai psykiatrista hoitoa, mutta vähentää itsemurhia tehokkaasti.
– Pitkän aikavälin tutkimuksessamme oli mukana 120 potilasta. Huomasimme, että itsemurhariski vähenee viidennekseen ASSIP:iin osallistuneilla, toteaa psykologian tohtori Anja Gysin-Maillart.
Myös sairaalapäivien määrä oli vähäisempi osallistuneilla, mikä tuo säästöjä koko terveydenhuoltojärjestelmälle.
Suomen Mielenterveysseura kokeilee mallin soveltamista Suomeen Helsingin SOS-kriisikeskuksessa, LINITY— eli Lyhyt interventio itsemurhaa yrittäneille – projektissa. Linityssä tarjotaan ASSIP-mallin mukaista interventiota itsemurhaa yrittäneille. Tänä syksynä toiminta laajenee Kuopioon. Vuonna 2016 itsemurhaa yrittäneille on mahdollisuus LINITY-interventioon Helsingissä, Seinäjoella ja Kuopiossa.
Suomen Mielenterveysseura teki hallitukselle esityksen kansallisesta itsemurhien ehkäisyohjelmasta. Yhden aikuisen itsemurhan yhteiskunnallinen kustannus on keskimäärin noin kaksi miljoonaa euroa. Itsemurhien ehkäisy on todettu erittäin kustannusvaikuttavaksi yhteiskunnan kannalta.
mielenterveysseura.fi

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *