Taloudellisen ahdingon omahoito.

Tuntuuko sinusta, että raha-asiat valtaavat mielen ja aiheuttavat ahdistusta? Ovatko laskupinot kasautuneet? Siirrätkö asiaan tarttumista? Jos kaipaat muutosta tilanteeseen, taloudellisen ahdingon omahoito-ohjelmasta voi olla sinulle hyötyä. Tämän omahoito-ohjelman ovat laatineet terveydenhuollon sosiaalityön ammattilaiset.
Ohjelman tavoitteena on auttaa sinua saamaan taloudellinen tilanteesi hallintaan. Ohjelma pitää sisällään tietoa ja neuvoja raha-asioiden hoitamisesta sekä erilaisia tehtäviä ja harjoituksia. Ohjelman avulla taloudellisiin huoliin liittyvä ahdingon tunne vähenee ja tulevaisuudesta tulee paremmin ennustettavaa.
Voit hyödyntää ohjelmaa riippumatta siitä, onko sinulla diagnosoitu jokin psykiatrinen sairaus vai ei. Omahoito-ohjelmaa voi käyttää joko itsenäisesti tai muun hoidon ja avun tukena. Voit käydä sen läpi kokonaan tai valita itsellesi sopivimmat kohdat ja harjoitukset. Ohjelmasta löydät myös neuvoja ja ohjeita mistä voit hakea tarvittaessa lisää apua ja tukea.
Huom! Jos omahoito-ohjelmasta ei ole apua tai oireesi ovat vakavia, ota yhteyttä lääkäriin tai kokeile Mielenterveystalon oirenavigaattoria, joka ohjaa sinut paikallisten palveluiden piiriin.

MISTÄ TALOUDELLISESSA AHDINGOSSA ON KYSE?Taloudellinen ahdinko voi johtua moninaisista syistä. Se voi aiheutua esimerkiksi huolien kasautumisesta, vaikeudesta pyytää apua tai köyhyydestä. Taloudellinen ahdinko voi aiheutua liian suurista menoista, velkakierteestä tai rahan antamisesta muille.
IRTI TALOUDELLISESTA AHDINGOSTATässä osiossa annetaan konkreettista ohjausta, kuinka omaa taloudellista tilannettaan voi parantaa. Aluksi käsitellään mitä ovat akuutit rahahuolet ja miten niihin tulisi reagoida. Taloudellinen ahdinko voi aiheutua myös siitä, että osa etuuksista on hakematta.
ARJEN TALOUS HALTUUN!Tässä osassa opitaan ja harjoitellaan parantamaan omaa

https://www.mielenterveystalo.fi

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *