Опубликовано Оставить комментарий

Nuorten itsetuhoisuus voi oireilla monella eri tavalla.

Väittelijä Tiina Maria Miettinen, Tampereen yliopisto.Nuoren itsetuhoisuus voi ilmetä syömättömyytenä tai rajuna päihteiden käyttönä. Merkit voivat jäädä myös piiloon.

Nuorten itsetuhoisuus on paljon muutakin kuin viiltelyä, itsemurhayrityksiä tai itsemurhia. Tuoreen Tampereen yliopistossa tehdyn väistökirjatutkimuksen mukaan suomalaisnuorten itsetuhoisuus ilmenee monimuotoisesti.

Terveystieteiden maisteri Tiina Maria Miettinen tutki väitöskirjassaan nuorten itsetuhoisuuden syitä sekä kokemuksia avusta itsetuhoisten nuorten ja heidän vanhempiensa näkökulmasta.

– Nuorten itsetuhoisuus saattaa ilmetä esimerkiksi syömisen tai syömättömyyden kautta itsensä vahingoittamisena, päihteiden vahingollisena käyttämisenä tai toiveina itsensä vahingoittumisesta, kertoo Tiina Maria Miettinen.

Merkit voivat jäädä myös piiloon. Jos nuorella todetaan esimerkiksi syömishäiriö tai rajua päihteiden käyttöä niin taustalta voikin löytyä vakavia ajatuksia itsensä vahingoittamisesta.

Tutkimukseen osallistui 28 nuorta ja 23 vanhempaa.

Itsetuhoisuuden taustalla monia syitä

Nuorten itsetuhoisuuden taustalta löytyy monia syitä, kuten masennusta tai muita mielenterveyden ja tunne-elämän vaikeuksia, yksinäisyyttä ja kiusatuksi tulemista.

– Vanhempien ja kavereiden pitää kuunnella nuorta herkällä korvalla. Sillä vaikka nuoren itsetuhoiset ajatukset olisivatkin vain ajatuksen tasolla, ei tarvita isoakaan asiaa, joka voi laukaista tekemään jotakin kohtalokasta, sanoo Tiina Maria Miettinen.

Vanhempien ja kavereiden pitää kuunnella nuorta herkällä korvalla. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Miettisen mukaan kaikista vaarallisinta on, jos oma vanhempi osoittaa välinpitämättömyyttä nuoren huolia kohtaan.

Yhtenevinä asioina nuorten kertomuksissa tuli tutkimuksessa esiin erilaisia mielenterveysongelmia ja erityisesti masennusta.

– Nuoret kokevat suorituspaineita ja että yhteiskunta asettaa kohtuuttomia vaatimuksia esimerkiksi opiskelujen suhteen.

Miettisen mukaan myös vakava koulukiusaaminen tuli esille niin nuorten kuin vanhempienkin kertomuksissa. Erityisesti tyttöjen kohdalla tämä jää edelleen piiloon aikuisilta.

Myös esimerkiksi perheen ongelmat tai vanhempien ero voivat vaikuttaa nuorten tilanteeseen.

Väitöstutkija Tiina Maria Miettinen kertoo haastattelussa miten nuorten itsetuhoisuus voi ilmetä.

Kuuntele

Perheiden avun tarve on suuri

Osa tutkimukseen osallistuneista oli saanut hyvää apua esimerkiksi ystäviltä ja perheenjäseniltä, nuoret myös ammattilaisilta ja vanhemmat vertaistuesta.

Tyytymättömyyttä apua tai auttajia kohtaan aiheutti esimerkiksi ammattilaisten välinpitämättömyys, epäasiallinen suhtautuminen avun tarpeessa olevaa kohtaan tai kyvyttömyys käsitellä itsetuhoisuutta.

Palvelut ovat tutkimuksen mukaan myös riittämättömiä ja tietoa niistä on huonosti saatavilla. Pahimmillaan nuoren itsemurhayrityksen tai itsemurhan jälkeen muu perhe jäi kokonaan ilman apua.

Nuorten tilanne huolestuttaa

Tiina Maria Miettinen on työskennellyt pitkään psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten parissa. Hän kertoo olevansa huolissaan nuorten tilanteesta. Toisaalta on hyvä, että asia on ollut esillä viime vuosina paljon.

– Tuntuu, että nuorten oireilu voimistuu ja vaikeutuu, eikä palveluita ole saatavilla niin paljon kuin pitäisi olla.

Nuorille ei löydy tarpeeksi matalan kynnyksen hoitopaikkoja. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Miettisen mukaan pitäisi kehittää enemmän matalan kynnyksen palveluita, koska erikoissairaanhoidossa ei pystytä kaikkia tällä hetkellä hoitamaan. Osastopaikkoja on aivan liian vähän, ja jonot avohoitoon nuorisopsykiatrian poliklinikoille ovat pitkiä.

Myös koko perheiden palveluita pitäisi kehittää, koska kyse on koko perheen ongelmasta, kun nuori oireilee itsetuhoisesti.

– Vanhemmat pitäisi myös ottaa mukaan hoitoon ja nähdä perhe kokonaisuutena.

Terveystieteiden maisteri Tiina Maria Miettisen hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja Nuorten itsetuhoisuus ja siihen liittyvä apu tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa 19. elokuuta 2022.

https://yle.fi/

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *