Mielenterveysstrategian valmistelu.

Kuvahaun tulos: Mielenterveysstrategian valmistelu.Marinin hallitus on linjannut, että Suomeen laaditaan mielenterveysstrategia. Strategia ulottuu vuoteen 2030 saakka. Tavoitteena on turvata mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus.
Mielenterveysstrategia julkaistiin 11.2.2020.

Strategian pohjalta tulevat hallitukset laativat mielenterveyden toimintaohjelman, jossa määritellään hallituskauden mielenterveyspolitiikan painopisteet, toimeenpanon keinot ja välineet sekä seuranta.
Mielenterveysstrategia sisältää myös itsemurhien ehkäisyohjelman.
Mielenterveysstrategiassa on viisi painopistealuetta:

  1. Mielenterveys pääomana
  2. Lasten ja nuorten mielenterveyden rakentuminen arjessa
  3. Mielenterveysoikeudet
  4. Ihmisen tarpeiden mukaiset, laaja-alaiset palvelut
  5. Hyvä mielenterveysjohtaminen

Mielenterveysstrategian toimenpiteitä toteutetaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa

Mielenterveysstrategian tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä toteutetaan muun muassa osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa vahvistetaan

  • psykoterapioiden ja ehkäisevien sekä hoidollisten psykososiaalisten menetelmien saatavuutta perusterveydenhuollossa kaikille ikäryhmille
  • perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyörakennetta häiriöiden tunnistamisen ja interventioiden toteuttamisen tueksi.

Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa otetaan oppilas- ja opiskeluhuollossa käyttöön yleisimpien mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon soveltuvia menetelmiä.
Valtionavustukset hankkeisiin ovat haettavissa 20.1.-31.3.2020.

Lisäksi osa mielenterveysstrategian rahoituksesta kohdennetaan muihin kuin mielenterveyspalveluja kehittäviin toimenpiteisiin:

  • työelämään kuntouttavat palvelut,
  • mielenterveysosaaminen kunnissa ja
  • itsemurhien ehkäisy.

Näihin suunnattava valtionavustus tulee haettavaksi alkuvuodesta 2020.
 
stm.fi
 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *