Itsemurhien ehkäisykeskus aukeaa Helsingissä

Картинки по запросу Itsemurhien ehkäisykeskus aukeaa HelsingissäSuomen itsemurhaluvut ovat jo pitkään olleet yli EU:n keskitason ja korkeammat kuin muissa Pohjoismaissa. Mielenterveysseura avaa tänään Helsinkiin uuden itsemurhien ehkäisykeskuksen, johon voi hakeutua suoraan ilman lähetettä. Helsingin lisäksi vastaanottotoimintaa on myös Kuopiossa.
”Itsemurhien ehkäisykeskuksen tavoitteena on tarjota tukea ja apua itsetuhoisuudesta kärsiville, itsemurhaa yrittäneille ja heidän läheisilleen sekä itsemurhan tehneiden omaisille. Keskus tarjoaa myös koulutusta itsemurhavaarassa olevan tunnistamisessa, itsetuhoisuuden puheeksi ottamisessa sekä jatkohoitoon ohjaamisessa”, sanoo itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö Marena Kukkonen Mielenterveysseurasta.
”Itsemurhayritys tai itsetuhoisuus voivat olla vaikeita aiheita jopa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Tähän on saatavilla nyt entistä enemmän asiantuntevaa ja erikoistunutta apua.”
Asiakkaaksi itsemurhien ehkäisykeskukseen voi hakeutua itse ja kaikki palvelut ovat maksuttomia. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon toivotaan ohjaavan itsetuhoisuudesta kärsiviä asiakkaitaan keskuksen palveluihin. Ehkäisykeskuksen toiminnan rahoittaa STEA (sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).
Mielenterveysseura on ottanut käyttöön interventiomallin itsemurhaa yrittäneille, joka Sveitsissä on tutkitusti vähentänyt uusia itsemurhayrityksiä. Menetelmän vaikuttavuudesta on myös Suomessa käynnissä tutkimus.

It­se­mur­haa ajat­te­le­vaa voi­daan aut­taa

Suomessa tehtiin vuonna 2016 yhteensä 787 itsemurhaa. Määrä on korkea, sillä esimerkiksi liikennekuolemia oli samana vuonna 258. Itsemurhayrityksiä on arvioitu olevan noin kymmenkertainen määrä toteutuneisiin itsemurhiin verrattuna.
”Itsemurhayritys on useimmiten harkitsematon. Epätoivo voi olla hetkeksi syventynyt, mikä saa tilanteen tuntumaan umpikujalta. Vaikeasta tilanteesta keskustelu estää itsemurhayrityksiä tehokkaasti, kun erilaisia ratkaisukeinoja alkaa hahmottua. Psyykkinen kipu hellittää ja toivoa alkaa syntyä.”
Itsemurhien ehkäiseminen on yksi suomalaisen mielenterveystyön merkittävimpiä kysymyksiä. Tutkimusten mukaan itsemurha traumatisoi lähipiirissä keskimäärin 6-10 henkilöä. Itsemurhat vaikuttavat tuhansiin ihmisiin joka vuosi.
”Itsemurhaa yrittäneet ovat usein myöhemmin hyvin kiitollisia, etteivät kuolleet. Se on vahva perustelu, että itsemurhien ehkäisytyötä tulee jatkaa entistä voimallisemmin.”
ITSEMURHIEN EHKÄISYKESKUS
https://www.mielenterveysseura.fi

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *