Опубликовано Оставить комментарий

Yksinäisyys voi aiheuttaa kroonisen stressitilan

Yksinäisyyden tunnistamiseen ei professori Jussi Kauhasen mukaan ole hyviä työkaluja, joten tämä riskitekijä saattaa helposti jäädä lääkäreiltä huomaamatta.– Yksinäisyys voi aiheuttaa elimistössä kroonisen stressitilan, joka pitää yllä matala-asteista tulehdusta. Samanlaisia mekanismeja on osin myös syövän taustalla, kansanterveystieteen professori Jussi Kauhanen Itä-Suomen yliopistosta sanoo.
Jatkuva yksin oleminen on vaarallista terveydelle, vaikka ihminen ei edes tuntisi itseään yksinäiseksi. Sosiaalinen eristyneisyys lähes kaksinkertaistaa ennenaikaisen kuoleman riskin.
Yksinäisyys ja sosiaalisten kontaktien vähyys ovat tutkimusten mukaan selvässä yhteydessä moniin sairauksiin. Näyttöä on sydän- ja verisuonitautiriskin lisääntymisestä yksinäisillä ihmisillä. Ikääntyneillä ja ikääntyvillä taas muistisairauksien kehitys nopeutuu, kun aivot jäävät vaille sosiaalisia virikkeitä. Mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä metabolisista häiriöistä on raportoitu niin ikään.
– On myös havaittu, että yksinäisyyteen liittyy kohonnut riski syöpäkuolleisuuteen, THL:n tutkimusprofessori Marko Elovainio sanoo.

Yksinäisyys voi aiheuttaa elimistössä kroonisen stressitilan, mikä pitää yllä matala-asteista tulehdusta. Samanlaisia mekanismeja on osin myös syövän taustalla.

Eristyneisyyden ja yksinäisyyden yhteys kuolleisuuteen on melko samanlainen naisilla ja miehillä kaikissa ikäryhmissä. Elovainio toteaa kuitenkin, että yksinäisyys on jopa suurempi riski nuorille kuin ikääntyneille.

Ikääntyneillä sosiaalisten kontaktien väheneminen liittyy usein siihen, että liikkuminen ja sosiaalisten kontaktien ylläpitäminen on hankalaa huonon kunnon tai terveydentilan takia.
– Näyttäisi myös, että terveyskäyttäytyminen on yksinäisillä ihmisillä jossain määrin heikompaa: ei syödä kovin hyvin, ei jakseta tehdä ruokaa vain itselle eikä huolehdita terveydestä, kun ei ole kukaan kontrolloimassa tai ei tarvitse huolehtia muista, Elovainio pohtii.
Hän arvelee esimerkiksi korkeamman syöpäkuolleisuuden liittyvän yksinäisillä ihmisillä myös siihen, että hoitoon hakeutuminen viivästyy.

Jää lääkäriltä helposti huomaamatta

Kansanterveystieteen professori Jussi Kauhanen Itä-Suomen yliopistosta toteaa, että erityisen vahingollista on äärimmäinen yksinäisyys.
– Nuorten kohdalla puhutaan erilaisista sairauksista, vaivoista, oireista ja mielenterveysongelmista, jotka tuntuvat yksiselitteisesti liittyvän yksinäisyyteen.
Kauhasen mukaan yksinäisyyden syy-seuraussuhde ja toimintamekanismi on hieman epäselvä.
– Yksinäisyys voi aiheuttaa elimistössä kroonisen stressitilan, joka pitää yllä matala-asteista tulehdusta. Samanlaisia mekanismeja on osin myös syövän taustalla. Tosin tämä yhteys tunnetaan huonommin.

Yksinäisyyden ja terveyden välistä yhteyttä tutkitaan maailmalla paljon.

Yksinäisyyden tunnistamiseen ei Jussi Kauhasen mukaan ole hyviä työkaluja, joten tämä riskitekijä saattaa helposti jäädä lääkäreiltä huomaamatta.
– Lääkärillä voi kuitenkin olla iso rooli moniammatillisessa yhteistyössä, kun yksinäisyyden kokemukset näyttävät leimaavan potilaan elämää.
Sekä Kauhanen että Elovainio muistuttavat, ettei yksinäisyys ole mikään suomalainen ongelma.
– Tästä kertoo sekin, että yksinäisyyden ja terveyden välistä yhteyttä tutkitaan maailmalla paljon, Kauhanen sanoo.
– Sanoisin, että kyse on länsimaisesta ongelmasta. Yhteydet yksinäisyyden ja terveysongelmien välillä tuppaavat olemaan samantyyppisiä kaikissa länsimaissa, Elovainio toteaa.

https://www.is.fi

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *