Опубликовано Оставить комментарий

LINITY suojaa uudelta itsemurhayritykseltä

Картинки по запросу LINITY suojaaAiempi itsemurhayritys on tärkein yksittäinen itsemurhariskiä lisäävä tekijä. Mielenterveysseuran viisivuotisessa projektissa otettiin käyttöön Linity-menetelmä itsemurhaa yrittäneiden auttamisessa. 
Linity-menetelmässä itsemurhaa yrittänyttä autetaan lyhyen intervention avulla tunnistamaan ajoissa itsetuhoista tilaa ennakoivia varoitusmerkkejä ja toimimaan tilanteessa turvallisesti. Kolmen, neljän tapaamisen jälkeen asiakkaita tuetaan kirjeitse kahden vuoden ajan. Sveitsiläisessä tutkimuksessa menetelmän on todettu vähentävän merkittävästi uuden itsemurhayrityksen riskiä. Itsemurhayritykset ja kuolemat vähenivät 80 prosenttia.
Menetelmän suomalaisessa versiossa on mukana myös perheinterventio.
”Linityn on käynyt viisivuotisen projektin aikana 700 asiakasta. Tapaamiskertoja heillä on ollut keskimäärin kolme”, sanoo Mielenterveysseuran itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö Marena Kukkonen.
Aiempi itsemurhayritys on merkittävin yksittäinen itsemurhaa ennustava tekijä. On arvioitu, että aiempi itsemurhayritys lisää riskiä kuolla itsemurhaan seuraavan 12 kuukauden aikana 60–100-kertaiseksi muuhun väestöön verrattuna. Uuden itsemurhayrityksen riski säilyy suurentuneena vuosikymmenien ajan. Aiemmin itsemurhaa yrittäneet ovat siten itsemurhien ehkäisyn kannalta erityisen tärkeä kohderyhmä.

Itsemurha on usein epätoivoisen ihmisen keino päästä pois sietämättömästä tilanteesta – psyykkisestä kivusta.

Itsemurhia pyritään ehkäisemään vähentämällä erilaisten riskitekijöiden vaikutuksia. Usein itsemurhayritykseen johtaa monien riskitekijöiden esiintyminen samanaikaisesti. Niitä ovat aiemman yrityksen lisäksi muun muassa masennus, päihdeongelma, varhaiset traumaattiset kokemukset, lähipiirissä tapahtuneet itsemurhat sekä kasautuneet kielteiset elämänmuutokset, kuten taloudelliset vaikeudet, työttömyys, parisuhdeongelmat ja ero tärkeästä ihmissuhteesta.
Itsemurhalla ja sen yrityksellä on aina heijastusvaikutuksia myös muihin ihmisiin. Lähipiirissä aikaisemmin tapahtunut itsemurha lisää riskiä. Itsemurha voi siirtyä ylisukupolvisesti ratkaisumalliksi vaikeaan elämäntilanteeseen varsinkin silloin, jos siitä ei ole ollut mahdollista puhua.
Linity jatkuu osana Helsingissä ja Kuopiossa osana itsemurhien ehkäisykeskuksen toimintaa. Myös Seinäjoelle on koulutettu työntekijä jatkamaan työtä. Toiminnan laajentuminen vaatii rahoitusta.

Hyvästä kehityksestä huolimatta itsemurhien määrät Suomessa ovat edelleen kansainvälisesti korkealla tasolla – itsemurhakuolleisuus on meillä kolminkertainen liikennekuolemiin verrattuna. Rahoituksen saaminen Mielenterveysseuran itsemurhien ehkäisykeskukselle ja Duodecimin käynnistämä Käypä hoito -suosituksen valmistelu ovat hyviä uudistuksia. Ne eivät kuitenkaan riitä – Suomeen tarvitaan kansallinen itsemurhien ehkäisyohjelma.

Linity-hankkeen päätösseminaari pidetään tänään Helsingissä Haartman-instituutissa. Puhujina tilaisuudessa ovat mm. psykiatri Konrad Michel, professori Erkki Isometsä ja itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö Marena Kukkonen.

Lue li­sää:

www.mielenterveysseura.fi

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *