Eikö masennuslääke sovi sinulle? Tässä voi olla vaihtoehto.

Perinteiset masennuslääkkeet eivät sovi kaikille sivuvaikutusten vuoksi. Vanhasta rohdoskasvista, ruusujuuresta, näyttää olevan apua lievästä tai keskivaikeasta masennuksesta kärsiville.
Julkaistu 31.3.2015

Liian moni masennuspotilas ei saa riittävää apua nykyisistä masennuslääkkeistä. Joskus sivuvaikutukset ovat niin ikäviä, ettei potilas halua tai voi syödä lääkettä lainkaan.

Nyt näyttää siltä, että rohdoskasvilla voidaan parantaa lievää ja keskivaikeaa masennusta ilman hankalia haittavaikutuksia.

Kansanlääkinnässä ruusujuurta on käytetty ikiajat väsymykseen. Myös tutkimukset ovat osoittaneet sillä olevan vaikutusta stressin ja uupumuksen vähentäjänä.

Ruusujuuri oli yhtä tehokas kuin perinteinen lääke

Tuoreessa amerikkalaistutkimuksessa annettiin lievästä tai keskivaikeasta masennuksesta kärsiville potilaille joko ruusujuurivalmistetta, sertraliinia tai lumelääkettä eli placeboa 12 viikon ajan.

Sertraliini on SSRI-lääke eli selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä.

Sekä ruusujuurta että sertraliinia saaneiden masennusoireet lievittyivät plaseboa saaneisiin verrattuna. SSRI-lääkettä saaneiden oireet lievittyivät eniten, mutta ero ruusujuureen ei ollut merkittävä.

Huomattavaa sen sijaan on, että ruusujuuresta raportoitiin sivuvaikutuksia huomattavasti vähemmän kuin sertraliinista.

Tutkimus on hyvin pieni, mutta samansuuntaisia tuloksia on saatu aiemminkin. Lievän masennuksen hoitoon käytetään myös mäkikuismaa.

Käytä rohdoslääkkeitä turvallisesti

Ruusujurella ja mäkikuismalla, kuten muillakin rohdoslääkkeillä on yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.

Kerro aina lääkärillesi käyttämistäsi rohdoslääkkeistä ja luontaistuotteista, sillä ne voivat estää tai voimistaa lääkärin määräämän lääkkeen vaikutusta.

Lähteet:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *