Vihantunne on uhka aivoverenkierrolle.

Stressi, vihamielisyys ja masennus altistavat aivoverenkierron häiriöille, todetaan Stroke-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa.
Korkeasta stressitasosta, vihamielisyydestä ja masennusoireista kärsivät miehet ja naiset sairastuvat muita todennäköisemmin aivohalvaukseen ja ohimenevään aivoverenkiertohäiriöön, todetaan tutkimuksessa, jonka Stroke-lehti on julkaissut.
Negatiivisten tunteiden ja sydänsairauksien yhteydestä on saatu viitteitä aikaisemminkin, mutta niiden vaikutusta aivoverenkierron häiriöihin on tutkittu vähemmän.
Yhdysvaltalaistutkimuksessa yli 6700 45–84-vuotiasta miestä ja naista vastasi kroonista stressiä, masennusoireita, vihamielisyyttä ja vihaa kartoittaneeseen kyselyyn. Seuraavien reilun kahdeksan vuoden aikana 147 tutkittavaa sairastui aivohalvaukseen ja 48 sai ohimenevän aivoverenkiertohäiriön eli TIA-kohtauksen.
Tutkijat havaitsivat, että korkeimmat pisteet masennusoireita selvittävässä testissä saaneet sairastuivat 86 prosenttia todennäköisemmin aivohalvaukseen tai TIA-kohtaukseen kuin alhaisimmat pisteet saaneet. Kroonisen stressin kohdalla riski oli lähes 60 prosenttia suurempi. Suurin riski liittyi silti vihamielisyyteen, sillä vihamielisyys kaksinkertaisti aivohalvauksen ja TIA-kohtauksen vaaran. Yhteydet pysyivät samankaltaisina senkin jälkeen, kun tutkijat huomioivat analyyseissä aivoverenkierron häiriöiden tavanomaiset riskitekijät.
Psyykkinen ahdinko voi altistaa aivoverenkierron häiriölle monen mahdollisen mekanismin välityksellä. Negatiiviset tunteet voivat esimerkiksi vaikuttaa terveyskäyttäytymiseen kuten tupakointiin ja epäterveellisiin ruokailutapoihin. Myös stressihormonit sekä negatiivisten tunteiden vaikutukset verenpaineeseen voivat olla yhteyden taustalla.
Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat, että tavanomaisten aivoverenkierron häiriöiden riskitekijöiden lisäksi riskiarvioissa olisi hyvä huomioida myös psykologisia tekijöitä.
Lähteet: Uutispalvelu Duodecim
Yle Uutiset
 
 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *