Sairauspoissaolot kasvussa: Mielenterveysoireilu lisääntynyt.

Kelan tilastojen mukaan sairauspoissaolot vähenivät lähes kymmenen vuoden ajan kunnes viime vuonna ne kääntyivät jälleen kasvuun.
Pitkien sairauspoissaolojen väheneminen työpaikoilla on Kelan tilastojen mukaan päättynyt. Taloussuhdanteilla on havaittu olevan yhteys sairauspoissaolojen määrään.
Talouden kasvaessa myös osatyökykyiset työllistyvät paremmin. Toisaalta ihmiset ”uskaltavat” sairastaa silloin kun taloudessa menee heikosti ja työttömyyden uhka ilmeisempi.
Kelan tilastojen mukaan sairauspoissaolojen kasvu johtuu pääosin mielenterveyden häiriöihin perustuvien poissaolojen lisääntymisestä. Mielenterveyden häiriöt sairauspoissaolon syynä lisääntyivät jopa 16 prosenttia. Nämä poissaolot lisääntyivät sekä naisilla että miehillä ja muutos näkyi kaikissa ikäryhmissä.
Kaikkiaan sairauspäivärahakausien määrä kasvoi runsaalla 7 000:lla eli 2,5 prosentilla.
Asiantuntijalääkärikin yllättyi
Kuntaliiton asiantuntijalääkäri Tuula Kock pitää sairauspoissaolojen nopeaa kasvua yllättävänä ja huolestuttavana. Tulevat vuodet näyttävät onko kyse pidempiaikaisesta muutoksesta.
Sairauspoissaolotilannetta on joka tapauksessa seurattava tarkasti. Pidempiaikainen muutos olisi vakava signaali siitä, että työterveyshuollossa ei kyetä havaitsemaan ongelmia ajoissa – tai että varhaisia mielenterveyspalveluja ei ole tarpeeksi saatavilla.
Lähde: Kela, Yle

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *