Mistä tietää, tarvitseeko ratkaistukeskuista terapiaa?

Ratkaisukeskeiseen terapiaan voi tulla aina silloin, kun itse kokee tarvitsevansa tai haluavansa  johonkin ongelmaan tai haasteeseen ulkopuolisen, ammattilaisen apua.
Terapiaan tulo ei edellytä mielenterveysongelmaa. Terapiassa voi tutustua ja kehittää itseään sekä jakaa huoliaan ja keskustella elämäntilanteestaan.
Tutkimukset ovat osoittaneet 80% ihmisistä hyötyvän terapiasta.
Nykyään on tavallista ja melko yleistäkin palkata personal trainer auttamaan kehoa voimaan hyvin. Koska keho ja mieli ovat jatkuvassa yhteistyössä, on tärkeää huomioida molemmat osa-alueet.
Ratkaisukeskeinen terapia on koulutetun terveydenhoitoalan ammattilaisen antamaa apua ja tukea, jotta kehosi ja mielesi voisivat mahdollisimman hyvin.
Kenelle ratkaisukeskeinen terapia sopii?
Ratkaisukeskeinen terapia sopii monenlaisille ihmisille ja monenlaisiin tilanteisiin. Olen toteuttanut menestyksekkäin tuloksin ratkaisukeskeistä terapiaa niin nuorten lasten kuin ikäihmisten, sekä parien ja perheiden kanssa.
Ongelmat ja haasteet voivat olla mitä tahansa minkä ihminen kokee itselleen vaikeaksi tai haasteelliseksi.
Käytän ratkaisukeskeisiä menetelmiä myös työssäni mielenterveys ja päihdekuntoutujien sekä skitsofreniaa sairastavien kanssa. Menetelmistä on ollut heille positiivisia hyötyjä mm.arjen hallinnan sekä hyvän mielialan saavuttamisen ja ylläpitämisen suhteen. Näin ollen ajattelen ratkaisukeskeisen terapian sopivan niin kevyempiin, kuin vaikeisiinkin ongelmiin.
Mitkä ovat ratkaisukeskeisen terapian suurimmat erot muihin psykoterapiasuuntauksiin?

  • ”Lyhytterapiapainotus, jossa yksittäinenkin tapaaminen voidaan katsoa riittäväksi
  • Käynnit loppuvat, kun niitä ei koeta tarpeellisiksi. Ei sovita etukäteen tiettyä kestoa terapialle.
  • Fokus enemmän niissä asioissa, jotka toimivat nykyisin ja tulevaisuuden tavoitteissa kuin vaikeuksissa
  • Painopisteenä enemmän muutoksen käynnistäminen kuin ymmärryksen lisääminen lapsuudesta tai vaikeuksien taustoista
  • Järjestelyt (käyntitiheys, tapaamispaikka, läheisten osallistuminen terapiaan) joitakin muita suuntauksia joustavammin asiakkaan toiveiden mukaan”

(minduu.fi/ratkaisukeskeinen psykoterapia)
Onko sillä merkitystä kuka on terapeuttina?
Tutkimusten mukaan terapian vaikuttavuus perustuu eniten asiakkaan ja terapeutin toimivaan ja hyvältä tuntuvaan yhteistyösuhteeseen.
Parin ensimmäisen terapiakäynnin jälkeen saadaan yleensä hyvä mielikuva ja ajatus siitä miltä keskustelu ja yhteistyö tuntuu. Luota ajatukseesi ja tunteeseesi siitä, miltä terapiakeskustelu tuntui.
Jos yleinen tunne terapiasta oli hyvä olet onnistunut löytämään itsellesi sopivan terapeutin, jos tunne ei ollut miellyttävä, on suositeltavaa jatkaa itselleen sopivan terapeutin etsimistä.
Esimerkiksi minduu.fi palvelusta voit etsiä itsellesi sopivaa terapeuttia terapeutin profiilissa olevan kuvauksen avulla.
Löydät sieltä myös minun profiilini ja kalenterin, josta voit katsoa ja varata vapaita aikoja.
Mitä terapiassa tehdään?
Ratkaisukeskeinen psykoterapia on lyhytterapiaa, joka keskittyy tulevaisuuteen menneen sijaan ja kehittää uusia toimivia ratkaisumalleja ongelmien helpottamiseksi. Pääpaino ei ole lapsuudessa ja siellä tapahtuneisa asioissa (sulkematta niitä kuitenkaan kokonaan pois) vaan nykyhetkessä ja siihen liittyvissä haasteissa sekä ongelmissa.
Terapiassa ei keskitytä etsimään vain syitä ongelmien taustalta, vaan pyritään tukemaan ja auttamaan asiakasta etenemään, sekä löytämään uusia ratkaisumalleja vanhojen toimimattomien keinojen tilalle, ongelmien helpottamiseksi.
Ratkaisukeskeiset menetelmät ovat tehokkaita ja mukavia menetelmiä, joiden avulla asiakkaan ongelmaa pystytään hyvin ulkoistamaan hänen omasta identiteetistään.
Tärkeää terapiassa on tavoitteiden asettaminen, joka ohjaa asiakasta siinä, mitä hän oikeastaan haluaakaan ja miten hän sen pystyy saavuttamaan.
Terapiasta saa mukaan mukavia ja voimauttavia ratkaisukeskeisiä kotitehtäviä.
Voimavarat, vahvuudet ja toiveikkuus ovat suuressa roolissa. Huomiota suunnataan myös aikaisempiin onnistumisiin ja taitoihin. Pienetkin hyvät edistymisaskeleet ja yrittämiset huomioidaan ja tuodaan esille niiden tärkeys tavoitellessa jotain suurempaa.
Ratkaisukeskeinen toimintatapa on voimaannuttavaa ja energiaa antavaa. Tarkoituksena on, että asiakas lähtee jokaisesta tapaamisesta hyvällä ja voimaantuneella mielellä.
Asiakkaan ja terapeutin tasavertaisuus, asiakkaan ajattelutavan, maailmankuvan ja arvojen kunnioittaminen, sekä huumori ovat tärkeitä ratkaisukeskeisiä arvoja, jotka näkyvät terapiassa.
Voit lukea lisää ratkaisukeskeisestä terapiasta täältä!
Kuinka kauan terapia kestää?
Terapian kestosta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Käynnit lopetetaan, kun niitä ei enää koeta tarpeellisiksi. Yksikin tapaaminen voi jo tuoda merkittäviä muutoksia.
Ratkaisukeskeinen terapia on vaikuttavaa lyhytterapiaa ja siten myös kustannustehokasta.
Yleensä asiakkaideni terapia on kestänyt 1-7 keskustelukertaa. Pidempiäkin terapiasuhteita toteutetaan. Myös yksittäiset käynnit ovat melko yleisiä, niissä asiakkaat ovat yleensä hakeneet ja saaneet varmistusta jo olemassa olevalle ajatukselleen jostain hänelle tärkeästä asiasta.
http://jennikinnunen.fi

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *