Vaativa ja stressaava työ voi altistaa mielenterveysongelmille.

Mies tietokoneen monitorien edessä liikkeestä epäselvänä hahmona.Stressaavaa työtä tekevillä on kaksi kertaa suurempi riski sairastua mielenterveysongelmiin verrattuna stressitöntä työtä tekeviin.

Kovat vaatimukset ja vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa työn sisältöön ja työtapoihin voivat altistaa työntekijät mielenterveysongelmille(siirryt toiseen palveluun). Työstressi on aiemmin osoitettu myös yhdeksi työkyvyttömyyseläkkeiden syyksi.

Nyt julkaistut tulokset perustuvat 6 900 britin seurantatietoihin. Osallistujilta kysyttiin 45-vuotiaana työstressistä ja työoloista, minkä jälkeen heitä seurattiin viiden vuoden ajan.

Riski sairastua mielenterveysongelmiin oli lähes kaksi kertaa suurempi työntekijöillä, joiden työ oli vaativaa ja joilla oli vain vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä, tulokset osoittivat. Myös stressaavaksi ja rasittavaksi koettu työ liittyi noin kaksinkertaiseen mielenterveysongelmien riskiin. Vertailukohtana olivat työntekijät, joiden työ ei ollut stressaavaa.

Jos työstressin ja mielenterveysongelmien välinen yhteys on kausaalinen, työolojen parantaminen olisi estänyt joka seitsemännen sairastumisen, tutkijat arvioivat.

Tutkimus julkaistiin Lancet Psychiatry -lehdessä(siirryt toiseen palveluun).

https://yle.fi

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *