Uskallatko kohdata surevan?

Kun läheistä on kohdannut suru, pelkäämme häiritsevämme tai ettemme osaa lähestyä oikein ja löytää oikeita sanoja.Näin voit tukea surevaa tai vaikeassa elämäntilanteessa olevaa.
Kun läheiselle tai tuttavalle on sattunut jotain järkyttävää, pelkäämme lähestyä häntä ja mietimme, mitä osaisimme sanoa. Toisen lohduttaminen voi tuntua niin vaikealta, että mieluummin välttelemme surevan tai vaikeassa elämäntilanteessa olevan kohtaamista.
Suomen Mielenterveysseura muistuttaa, että toisen tuki on korvaamattoman tärkeää elämän vaikeimpina aikoina, ja antaa neuvoja, miten kohdata sureva:
1. Kuunteleminen on tärkeintä.
Kriisejä ja suruja kokenut voi muistella itsekseen, mikä lievitti omaa tuskaa. Kerro, että haluat kuunnella ja kestät voimakkaatkin tunneilmaisut.
2. Hyväksy erilaiset tavat surra.
Muista, että jokaisella on oikeus surra omalla tavallaan. Osoita, että surusta ja menetyksestä saa puhua ja että tunteet ovat ok. Hyväksy, ettei voi peruuttaa tapahtunutta tai selittää menetystä pois. Älä vertaa erilaisia menetyksiä. Anne surevalle mahdollisuus tehdä tavallisia ja mukavia asioita silloin, kun hän jaksaa. Myös surevalla on oikeus elämän jatkamiseen ja iloon.
3. Ole aito oma itsesi.
Ole läsnä omana itsenäsi. Ole aloitteellinen: tee ehdotuksia ja kysy. Ilmaise myötätuntoa sinulle luonteenomaisella tavalla. Sureva ei halua päivittelyä eikä sääliä. Neuvo vain, jos sureva sitä pyytää. Vältä puhumasta itsestäsi ja omista kokemuksistasi, jotta surevan kokemus saa tilaa.
4. Ole luotettava.
Pidä sinulle kerrotut asiat luottamuksellisina. Lupaa vain sen verran kuin pystyt ja jaksat. Tarjoa tukea myös pidemmän ajan kuluttua. Sureminen on pitkä prosessi.
5. Anna aikaasi ja apuasi.
Anna surevan puhua siitä, mistä hän haluaa puhua. Anna surevalle aikaa muistella. Anna konkreettista apua arjen asioissa, jos voit, keitä kahvia, käy kaupassa ja laita ruokaa. Auta hakemaan apua ja tukea.
Lähde: Suomen Mielenterveysseura

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *