Опубликовано Оставить комментарий

Treenatut lihakset ehkäisevät masennusta.

maratonTutkimuksen perusteella stressistä kärsivien kannattaa suojella aivojaan liikunnalla. Parhaiten nyt tutkittu proteiini lisääntyy kestävyysharjoittelulla, esimerkiksi maratonia varten treenaamalla. Kuva: Dirk Ingo Franke, Wikimedia Commons.
Liikunta poistaa verestä ainetta, joka altistaa masennukselle.

Liikunnan masennukselta suojaavaa vaikutusta ymmärretään taas hippusen paremmin, kiitos Ruotsin Karoliinisessa instituutissa tehdyn tutkimuksen. Cell-lehden julkaisemassa tutkimuksessa selvitettiin hiirikokeiden avulla, miten fyysinen aktiivisuus vähentää riskiä sairastua stressiperäiseen masennukseen.
Kun luustolihakset joutuvat töihin, niissä muodostuu tavallista enemmän proteiinia nimeltä PGC-1 alfa 1. Sen on jo aiemmin todettu liittyvän liikunnan terveyshyötyihin, ja nyt tehdyissä kokeissa selvisi, miten se osallistuu masennuksen torjumiseen. Kyseinen proteiini nimittäin siivoaa verestä kynureeniiniksi kutsuttua aminohappoa, jota erittyy stressin yhteydessä.
Tämä huomattiin vertaamalla tavallisia koehiiriä muuntogeenisiin hiiriin, joiden lihaksissa oli poikkeuksellisen paljon PGC-1 alfa 1:tä. Kokeessa hiiret altistettiin niitä lievästi stressaaville tilanteille, kuten koville äänille, vilkkuville valoille ja vuorokausirytmin muutoksille. Viiden viikon jälkeen tavallisten hiirten käyttäytymisessä havaittiin masennuksen merkkejä, mutta muuntogeeniset hiiret porskuttivat menemään kuten ennenkin.
Muuntogeenisten hiirten lihaksista löydettiin tutkitun proteiinin lisäksi tavallista enemmän KAT-entsyymejä. Nämä entsyymit hajottavat stressissä syntyvää kynureniinia kynureniinihapoksi, jolloin aineen erittyminen verestä aivoihin estyy. Kynureniinin tarkkaa vaikutusmekanismia ei tunneta, mutta sen pitoisuudet ovat korkeita mielenterveysongelmista kärsivillä henkilöillä.
Liikunnan harrastaminen voi siis suojella aivoja stressin vahingollisilta vaikutuksilta. Eniten tätä PGC-1 alfa -proteiinin muotoa kehittyy lihaksissa kestävyysharjoittelun aikana.
Lähde — tiede.fi
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *