Suomeen perustetaan pakolaistaustaisten mielenterveystyöhön keskittyvä valtakunnallinen osaamiskeskus.

Puu, puistonpenkki ja yksinäinen kävelijä.Viiteen yliopistosairaalaan perustetaan osaamiskeskukset pakolaisten mielenterveystyön edistämiseksi. Yhdessä alueelliset osaamiskeskukset muodostavat valtakunnallisen osaamiskeskuksen, joka kattaa koko Suomen.
”Eri alojen ammattilaiset tarvitsevat tukea ja tietoa pakolaistaustaisten maahanmuuttajien mielenterveyden edistämiseen, siksi osaamiskeskuksille on tarvetta”, kertoo THL:n projektipäällikkö Johanna Mäki-Opas.
Osaamiskeskuksien tehtävänä on alueellaan levittää tietotaitoa pakolaistaustaisten mielenterveyden edistämisestä muun muassa tarjoamalla konsultaatiota, kouluttamalla, kehittämällä palveluita sekä luomalla toimivat alueelliset verkostot työn tehostamiseksi. Tuen avulla jokainen ammattilainen pystyy tukemaan pakolaistaustaisen asiakkaan mielenterveyttä. Tavoitteena on yli sektorirajojen ulottuva yhteistoiminta, joka helpottaa, tehostaa ja mahdollistaa pakolaisten mielenterveyden tukemisen eri alueilla ja eri palveluissa.
Hankkeessa myös pilotoidaan työkaluja. Aikaisemmassa PALOMA-hankkeessa tunnistettiin paljon toimivia työkaluja mielenterveyden edistämiseen, joista osa on jo paljon tutkittuja ja käytettyjä, ja toiset puolestaan tarvitsevat vielä testaamista. Jotta ammattilaisten käyttöön saadaan lisää toimivia työkaluja, pilotoidaan hankkeessa 12 keskeistä PALOMA-käsikirjassa esiin nostettua ja tunnistettua työkalua tai toimintamallia. Pilotoinnin tulokset dokumentoidaan ja levitetään valtakunnallisesti.
Osaamiskeskusten perustamistehtävää toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksella Pakolaisten mielenterveystyön valtakunnallisen tukirakenteen perustaminen ja osaamisen levittäminen (PALOMA2) -hanke yhteistyössä kaikkien viiden yliopistosairaalan sekä Suomen mielenterveysseuran kanssa.
Hankkeen aikana 1.2.2019-30.6.2021 jokaisessa  hankekumppanin organisaatiossa työskentelee PALOMA2-asiantuntija. Tavoitteena on, että hankekauden jälkeen osaamiskeskus on juurtunut osaksi palvelujärjestelmää ja jatkaa toimintaansa. Hanketta rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Lisätietoa

Pakolaisten mielenterveystyön valtakunnallisen tukirakenteen perustaminen ja osaamisen levittäminen (PALOMA2) — hanke
PALOMA-käsikirja
Johanna Mäki-Opas
projektipäällikkö
THL
puh. 029 524 7948
etunimi.sukunimi@thl.fi
thl.fi
 
 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *