Опубликовано Оставить комментарий

Rentoutuminen palauttaa voimia.


Kehon kuuntelu iltaisin — Mindfulness-harjoitus (kesto 12:48)

Rentoutuminen tukee fyysistä palautumista rasituksesta, vammoista ja sairauksista. Kehon kannalta rentoutuminen vie koko keskushermostolle rauhoittavaa viestiä. Se leviää läpi koko kehon; lihasten, autonomisen ja ääreishermoston, immuniteetti- ja sisäeritysjärjestelmän. Stressihormonien taso laskee ja korvautuu mielihyvää tuottavilla hormoniyhdisteillä.
Jos jännitys kiristää lihaksia, se vähentää ääreisverenkiertoa. Rentoutuessa taas ääreisverenkierto lisääntyy, verisuonet laajenevat sekä hengitystiheys, verenpaine ja sydämen lyöntitiheys laskevat. Kun verenkierto lihaksissa ja kudoksissa lisääntyy, ne saavat paremmin veren kuljettamia happea ja ravinteita. Samalla lämmöntunne lihaksissa lisääntyy sekä hermojen ja lihasten välinen yhteistyö paranee.
Rentoutuminen vähentää kuluttavia jännitystiloja ja tehostaa kehon voimavarojen palautumista. Unen ja levon laatu paranee, syvenee ja pitenee. Aineenvaihdunta rauhoittuu.  Koko terveys ja suorituskyky parantuvat. Kyky rentoutua voi myös helpottaa tilapäisesti kuormittavaa tilannetta tai univajetta.
Rentoutumisen syvyyttä voidaan myös arvioida fyysisten reaktioiden, kuten syketiheyden, raajojen painavuuden tunteen ja lämpimyyden, silmien liikkeiden ja pupillien reaktioiden perusteella.

Ren­tou­tu­mi­sen hyö­dyt ke­hol­le

  • Autonominen ja ääreishermosto rauhoittuvat
  • Ääreisverenkierto paranee ja verisuonet laajenevat
  • Kudokset saavat paremmin ravinteita ja happea
  • Verenpaine ja sydämen lyöntitiheys laskevat
  • Stressihormonien kuten kortisolin eritys vähenee
  • Mielihyvähormonien kuten beetaendorfiinin ja oksitosiinin eritys lisääntyy
  • Vastustuskyky paranee.

Vai­kei­den tun­tei­den lie­vit­ty­mi­nen

Rentoutuminen hoitaa mieltä monella tapaa. Hiljentyminen ja rauhoittuminen auttavat havainnoimaan itseä ja kuulemaan omia tunteita ja ajatuksia. Portti kohti sisäistä maailmaa ja omaa itseä avautuu ja  itsetuntemukselle tulee tilaa kehittyä.
Rentoutuminen voi vapauttaa ja lievittää hankalia tunteita, kuten levottomuutta, pelkoa ja ahdistusta. Vaikeat tunteet, kuten levottomuus, ahdistus ja pelko ilmenevät paitsi mielessä, samalla jännityksinä eri puolilla kehoa.  Keho säilöö muistiin ikäviä tunnekokemuksia, koska voimakkaasti ahdistavat tilanteet saavat kehon jännittymään ja hengityksen lukkiutumaan.
Koska koettuja tunteita voi varastoitua kehoon jännityksinä, jännitysten rentouttaminen voi samalla nostaa tietoisuuteen ikäviäkin muistoja. Silloin rentoutumisen ohella voidaan tarvita muistojen purkamista puhumalla tai rauhoittavaa mielikuvatyöskentelyä.

Muu­al­la ver­kos­sa

Oiva: Pitkä rentoutuminen, Rentoutushengitys
Lähde — mielenterveysseura.fi

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *