Опубликовано Оставить комментарий

Psykoterapiaan pääsee aiempaa paremmin.

Kelan lomake psykoterapialaskun korvaamiseen.Aikuisten pääsy psykoterapiaan helpottuu ensi vuoden alusta lähtien. Kelan maksamat korvaukset psykoterapiasta nousevat merkittävästi. Lisäksi hoitoon hakeutumista pyritään helpottamaan uudella internetpalvelulla.

Psykoterapian käyttö kuntouttavana terapiamuotona on lisääntynyt. Psykoterapia soveltuu erityisesti lievistä mielenterveysongelmista, kuten masennuksesta ja uupumuksesta kärsiville ihmisille.
– Kun tämänhetkinen psyykkinen oireilu alentaa työkykyä, ehkäisee kouluttautumista tai työssä jatkamista, niin silloin Kelan kuntoutuspsykologia on oikein kohdennettua, toteaa psykiatrian toimialajohtaja Tarja Seuri Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä.
Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilöterapian lisäksi ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa tai kuvataideterapiaa. Lisäksi 16–25-vuotiaille nuorille se voi olla musiikkiterapiaa.

Psykoterapian omavastuu pienenee

Ensi vuoden alusta alkaen Kelan maksaman kuntoutuspsykoterapiakorvauksen määrä on esimerkiksi yksilöterapiasta 57,60 euroa.  Aiemmin Kela korvasi aikuisten terapiakäynneistä joko 37 tai 45,4 euroa, riippuen terapeutin koulutuksesta. Alle 26-vuotiaille maksettava korvaus oli joko 52,10 tai 60,60 euroa. Tulevaisuudessa korvaustasoja on vain yksi, iästä ja terapeutin koulutuksesta riippumatta.
Kela myöntää terapian vuodeksi kerrallaan ja sitä voi saada enintään kolmen vuoden ajan.
Kun erityisesti aikuisilla asiakkaan maksama omavastuuosuus pienenee, mahdollisuus hakeutua hoitoon paranee. Psykoterapiaan pääsy vaatii kuitenkin edelleen pitkän ja monipolvisen hoitoprosessin.
– Tässäkin se kotipesä on terveyskeskus, tai yhtälailla se voi olla työterveyshuolto tai privaattilääkäri. Ja siihen lääkärin arvion jälkeiseen aikaan liittyy kolmen kuukauden hoitosuhde, joka voi toteutua psykologilla, depressiohoitajalla tai päihdehoitajalla. Sen jälkeen potilaan edellytyksiä kuntoutuspsykoterapiaan arvioi vielä psykiatri, selvittää Tarja Seuri.
– Se on kaikkinensa aika pitkä prosessi, ja vaatii potilaalta tosiaalta jaksamista, mutta myös sitoutumista.

Psykoterapeutin löytäminen usein hankalaa

Vaikka omatoimisuus ja sitoutuminen on sisäänkirjoitettu psykoterapiaan, vasta valmistuneen selvityksen mukaan sopivan psykoterapeutin löytyminen koetaan liian vaikeaksi. ATCare Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan puolet asiakkaista etsii psykoterapeuttia yli kaksi kuukautta ja 86 prosenttia psykoterapeuteista kokee nykyisen terapeutin etsimistavan olevan liian vaativa asiakkaille.
Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneista psykoterapeuteista koki, että asiakkaan kuntoutuminen on vaarassa pitkittyä, jos psykoterapiaan hakeutuminen kestää pitkään.
– Vaikka terveydenhuollon ammattilainen ohjaisi asiakkaan psykoterapiaan, jää asiakkaan omalle vastuulle etsiä sopiva psykoterapeutti. Tässä vaiheessa vastaan tulevat lukuisat psykoterapeuttilistat, jotka tarjoavat hyvin vähän asiakkaalle oleellista tietoa terapeuteista. Asiakkaalle ei tarjota keinoja sopivan psykoterapeutin valitsemiseen taikka ajanvaraukseen, kertoo AtCare Oy:n toimitusjohtaja Henri Valvanne.
Tutkimuksen tehnyt AtCare Oy on kehittänyt psykoterapian ajanvaraus- ja hakupalvelun VapaatAjat.fi:n. Palvelusta ei vielä löydy Keski-Suomen psykoterapeutteja.

Yle

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *