Nuoret uupuvat jo pian päästyään työelämään.

Hoitaja auttaa vanhaa ihmistä menemään sänkyyn.Työterveyslaitoksen seurantatutkimusten mukaan joka neljäs suomalainen työntekijä oireilee tai kokee työuupumuksen uhkaa. Uupumus on yleistynyt myös nuorten vasta työuraansa aloittavien joukossa.

– Saan tässä työssä hoitaa ikäihmisiä siten kuin haluaisin itseäni vanhana hoidettavan, sanoo Jyväskylässä Huhtasuon palvelutalossa lähihoitajana työskentelevä Noora Lehtinen.

Takana on melko rauhallinen aamu. Kello kymmeneen mennessä Lehtinen on auttanut aamiaiselle kahdeksan asukasta ja ehtinyt myös jutella heidän kanssaan.

Muistisairaiden kanssa työskennellessä iloa päivään tuovat yksinkertaiset, pienet asiat.

– Erään asukkaan kanssa äsken katseltiin ikkunasta oravan aamukiireitä. Se tuntui palkitsevalta, kun oravan temput saivat hänet hymyilemään, kertoo Lehtinen.

22-vuotias Lehtinen valmistui lähihoitajaksi ja aloitti työt palvelutalossa vuosi sitten.

– Täällä on aivan uskomattoman hyvä työyhteisö, voin kysyä apua ja neuvoa keneltä vain, kertoo Lehtinen.

Hoitaja auttaa vanhaa ihmistä menemään sänkyyn.
Uupumista estää muun muassa se, että työtä voi tehdä omien arvojensa mukaan. Kuva: Sampo Saikkonen / Yle

Huhtasuon palvelutalossa huolehditaan asukkaiden arjen sujumisesta, mutta huomioidaan myös työntekijöiden elämäntilanteet.

Tällä hetkellä 35 vakituisesta työntekijästä kahdeksan tekee vajaata työviikkoa. Sijaisuudet on saatu järjestymään ja työntekijöistä ei tässä yksikössä ole pulaa.

– Työntekijöiden jaksaminen on minulle sydämen asia, sanoo palveluohjaaja Satu Sonkamuotka.

Myös Lehtinen sai talven pimeimpään aikaan keventää työtaakkansa, kun väsymys alkoi painaa. Kun ei ole tarvinnut painaa työtä uupumiseen asti, niin jaksaa tarvittaessa auttaa myös kollegoja.

Nuoret uupuvat yksinäisyyteen

Työuupumus huolettaa tutkijoita. Tämä on tuotu esiin Työterveyslaitoksen Miten Suomi Voi -seurannassa(siirryt toiseen palveluun). Sen mukaan useampi kuin joka neljäs suomalainen työntekijä kärsi työuupumuksen oireista loppuvuodesta 2022.

Tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitos.
Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen on tutkinut sekä työn imua että työuupumusta. Kuva: Työterveyslaitos / Annukka Pakarinen

– Onhan se hurja luku ja se ei ole kohentunut ja vaikka pandemian pahimmasta vaiheesta ollaan päästy eteenpäin, niin tilanne on heikentynyt entisestään, toteaa Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen.

Hän kertoo, että erityisesti nuorten tilanne on huolestuttava.

– Jos joku väestöryhmä on tästä koronasta ja sen jälkimainingeista kärsinyt, niin se on nuoret aikuiset työntekijät.

Koronan jäljiltä juuri nuorille on jäänyt käteen karu yksinäisyyden tunne työpaikoilla.

– Kärsitään siitä, ettei enää ole sitä yhteisöllisyyttä. Yksinäisyyden kokemus on tekijä, joka näyttää selittävän heikentynyttä työhyvinvointia, Hakanen toteaa.

Yksinäisyyttä ei ole helpottanut sekään, että koronan aikana toteutetun digiloikan aikana yhä useampi vanhempi työntekijä on valinnut joko etä- tai hybridityön.

Todellinen työarki voi olla shokki

Työhön perehdyttäminen ja turvallinen sisäänajo työyhteisöön olisivat nuorille tärkeitä. Tarvitaan hyvää esimiestyötä ja tulokasta tukevaa työyhteisöä.

– Tiedetään, että monissa ammateissa, esimerkiksi vaativissa ihmissuhdeammateissa, ensivaiheet voivat olla todellisuusshokkia: tullaan koulusta työelämään, joka ei vastaakaan odotuksia, Hakanen toteaa.

Työterveyslaitoksella tutkitaan eettistä kuormitusta(siirryt toiseen palveluun), jolla tarkoitetaan sitä että ammattiin opiskellessa omaksutut arvot ja ihanteet eivät vastaakaan työn arkista todellisuutta.

Työterveyslaitoksen tutkija kiristiina Lehmuskoski.
Tutkija Kristiina Lehmuskoski on väitöstutkimuksessaan tyypitellyt nuoria kunta-alan työntekijöitä, jotka kärsivät työuupumuksesta. Kuva: Työterveyslaitos / Studio Arkadia.

Kristiina Lehmuskoski tutkii kunta-alan työssä uupuneita nuoria aikuisia. Hän haluaa korostaa sitä, että esimerkiksi julkisuudessa paljon esillä ollut hoivatyön ja varhaiskasvatuksen henkilöstöpula aiheuttaa uupumusta.

Lehmuskoski on väitöstutkimuksessaan halunnut selventää sitä erityyppisten olosuhteiden ja ominaisuuksien kirjoa, jonka perusteella uuvutaan.

– Se mihin me pyrimme, perustuu opittuihin kulttuurisiin arvoihin ja normeihin, hän sanoo.

Ammatti-identiteetissä omaksutut arvot ja normit voivat muuttua kuormittavaksi tekijäksi, jos työntekijä käytännössä joutuu toimimaan vastoin niitä työarjessaan esimerkiksi työn suuren tai henkilöstön vähäisen määrän pakottamana.

– Se että halutaan tehdä esimerkiksi kasvatustyötä, määrittää myös asioita, jotka koetaan kuormittavina. Niistä kertyy sellaista taakkaa, että lopulta uuvutaan työssä, Lehmuskoski toteaa.

Työssä uupuminen ei ole uusi asia

Työuupumus pysyy, mutta siihen liittyvät osatekijät muuttuvat. Tämä on ollut työuupumuksen iso muutos, näin kertoo tutkimusprofessori Ari Väänänen.

– Jos tarkastellaan oikein pitkää ajanjaksoa, niin meillä oli jo 1900-luvun alussa puhetta ”teollisesta väsymyksestä”, Väänänen kertoo.

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Ari Väänänen.
Tutkimusprofessori Ari Väänäsen erikosalaa ovat muuttuva työelämä ja mielenterveys. Hän hahmottaa uupumisen syiden muutoksen fyysisistä yhä enemmän tieto- ja asiantuntijatyöhön liittyviksi. Kuva: Työterveyslaitos / Annukka Pakarinen

Fyysisesti rasittavan työn uupumuksesta on siirrytty tieto- ja palvelutyön mukanaan tuomaan uupumukseen, joka taustassa on paljon emotionaalisesti ja kognitiivisesti kuormittavan työn piirteitä.

Väänäsen mukaan huomio alkoi kohdistua työuupumuksen 1970-luvun puolessavälissä ja tälle vuosituhannelle tultaessa huoli uupumisesta työssä on aiheuttanut lukuisia keskusteluja eri maissa.

– Nuoriin työuupumus on iskenyt tällä vuosituhannella ja siihen on useita syitä. Puhutaan muun muassa työn intensifioitumisesta eli tehtävien lisääntymisestä ja nopeatahtisuuden kasvusta.

Työuupumusta ei kuitenkaan voi Väänäsen mukaan tarkastella vain yhdestä näkövinkkelistä, vaan sitä on aina tarkasteltava useammasta eri lähtökohdasta.

– Paljon on muutoksia tapahtunut ihmisten ajankäytössä ja arjessa sekä siinä, mitä siltä työltä halutaan, Väänänen sanoo.

Työn tuunaukselle tarvitaan tilaa

– Kyllä tämä on merkittävä ongelma, koska monilla aloilla on jo nyt työvoimapula ja pula todennäköisesti edelleen muuttuu pahemmaksi. Suomeen on todella vaikeaa houkutella nuorta työvoimaa ulkomailta, toteaa Jyväskylän yliopiston terveystalouden professori Petri Böckerman.

Jyväskylän yliopiston terveystaloustieteen professori Petri Böckerman.
Jyväskylän yliopiston terveystaloustieteen professori Petri Böckerman näkee, että Suomella on kiire työuupumuksen ja henkilöstöpulasta kärsivien alojen osalta. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Böckerman toteaa, että nyt on jo korkea aika ryhtyä sanoista tekoihin kehittämään suomalaista työelämää houkuttelevammaksi.

– Hihat pitää kääriä ja ryhtyä töihin. Nämä ei valitettavasti itsestään tapahdu nämä isot muutokset, hän sanoo.

Samaa mieltä on tutkimusprofessori Jari Hakanen. Hän suosittelee Työterveyslaitoksen tutkimuksissa sekä hyvinvoinnille että työsuoritukselle hyväksi havaittua työn tuunausta(siirryt toiseen palveluun).

– Pitäisi antaa tilaa työntekijöille tuunata omaa työtään eli omasta aloitteestaan muokata sitä enemmän itsensä näköiseksi ja mielekkäämmäksi tavoitteita tietenkään unohtamatta, hän sanoo.

Toivoa herättää se, että Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan nuoret työntekijät ovat aktiivisia ja hakevat mahdollisuuksia työn tuunaamiseen.

Tutkija Kristiina Lehmuskosken mukaan tarvitaan sekä hyvää keskustelevaa ja kuuntelevaa esimiestyötä että tulokasta tukevaa työyhteisöä.

– Keskustelu kokeneempien kanssa auttaa suhteuttamaan eettistä kuormitusta.

Jyväskylässä Huhtasuon palvelutalossa hihat on jo kääritty. Työpaikalla keskustellaan säännöllisesti siitä, miten työyhteisöllä menee ja jokainen voi tuunata omaa työtään.

Kaveria autetaan, jos omat hommat on jo hoidettu. Uudet tulokkaat saavat neuvoa ja ohjausta kokeneemmilta kollegoiltaan.

– Minun tehtäväni on palvella näitä työntekijöitä, tiivistää Satu Sonkamuotka oman työnjohdollisen roolinsa.

 

https://yle.fi/

https://yle.fi/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *