Moni asiakas kokee etäterapian paremmaksi kuin fyysiset tapaamiset.

Henkilökuvassa, Satu Pihlaja, psykologiKoronapandemia siirsi psykoterapian asiakkaan omalle kotisohvalleen. Epäilyt teknologian ihmisiä etäännyttävästä vaikutuksesta ovat osoittautuneet liioitelluiksi.

– Hei! Mitä sinulle tänään kuuluu?

Näillä samoilla sanoilla psykoterapian erikoispsykologi Satu Pihlaja tervehtii asiakasta sekä videoyhteydellä että avatessaan oven vastaanottohuoneeseensa. Hän tekee tällä hetkellä melko vähän asiakastyötä, mutta siitä suurin osa tapahtuu etänä.

Psykoterapian onnistumisen tärkeimpiä vaatimuksia on luottamuksellisen ja läsnäolevan yhteyden luominen terapeutin ja asiakkaan välille. Kun kahden ihmisen väliin tulee tekninen laite, vuorovaikutus muuttuu.

– Tunteiden lukeminen ja vuorovaikutuksen tulkitseminen voi olla haastavampaa videon välityksellä. Se ei ole niin luontainen tapa olla yhteydessä.

Koronapandemia on siirtänyt terapiakohtaamiset rysäyksellä etäyhteyksien päähän. Videon välityksellä toteutettu terapia on useissa tutkimuksissa(siirryt toiseen palveluun) todettu kliinisesti toimivaksi, mutta toistaiseksi on ollut vähän tietoa teknologian vaikutuksesta asiakas–terapeutti-suhteen laatuun.

Etäterapeutti tuntuu empaattisemmalta

Aiheesta on nyt saatu uutta ja kannustavaa tutkimustietoa. Syksyllä julkaistun italialaisen tutkimuksen(siirryt toiseen palveluun) mukaan asiakkaat kokivat videon välityksellä saavansa jopa paremman yhteyden terapeuttiin kuin vastaanottohuoneessa kasvokkain tavatessaan.

Mielenkiintoista on, että asiakkaat kokivat terapeutin olleen etäyhteydellä empaattisempia heitä kohtaan. He kokivat saavansa enemmän tukea kuin fyysisissä terapiatapaamisissa.

Sen sijaan terapeutit eivät tunnistaneet omassa toiminnassaan eroa etä- tai läsnätapaamisten suhteen. Tutkimustulos on merkittävä, sillä asiakkaan kokemus myötäelävästä terapeutista voi ennustaa parempaa lopputulosta terapiaprosessille.

Psykologi Satu Pihlajaa tutkimustulos ilahduttaa. Hänen mielestään etäterapian hyödyistä puhutaan liian vähän.

– On ollut paljon huolta siitä, muodostuuko videon välityksellä tai kirjoitettujen chat-viestien avulla toimiva terapiasuhde terapeutin ja asiakkaan välille. Aiheesta tehtyjen tutkimusten mukaan vastaus on “kyllä”.

Viime hetken peruutukset vähentyneet selvästi

Etäterapiaan liittyy sekä käytännön hyötyjä että terapian sisältöön liittyviä etuja. Asiakas säästää aikaa ja rahaa, kun hänen ei tarvitse liikkua terapeutin luokse. Siksi tapaamisaikoja saattaa olla helpompi sopia.

Tämä korostuu perheterapiassa, jossa vastaanotolle toivotaan useampia perheenjäseniä yhtä aikaa.

Satu Pihlaja kertoo, että myös asiakkaiden tekemät peruutukset ovat vähentyneet. Terapiatapaamisen kynnys on matalampi, kun asiakkaan ei tarvitse lähteä räntäsateeseen vaan hän voi istahtaa omalle sohvalleen ja avata nettiyhteyden.

Lisäksi etäterapia sujahtaa helpommin kiireiseen arkeen. Tapaaminen onnistuu, vaikka olisi pienessä nuhassa tai hoitamassa sairasta lasta kotona.

Etäyhteys kannustaa asiakasta olemaan aktiivinen

Satu Pihlaja kertoo huomanneensa esittävänsä asiakkaalle enemmän kysymyksiä videon välityksellä käydyssä tapaamisessa. Asiakkaan pieniä mikroilmeitä ja kehon kieltä on vaikeampi tulkita etäyhteydessä. Siksi niitä on suoraan kysyttävä.

– Joidenkin tutkimusten mukaan etäyhteydellä toteutetussa terapiaistunnossa asiakas kokee olevansa tasa-arvoisempi terapeutin kanssa. Asiakkaat tekevät myös enemmän aloitteita keskustelussa.

Omassa kodissa tai muussa itse valitsemassaan tilassa asiakas kokee olonsa yleensä turvalliseksi. Tällöin hän saattaa uskaltaa ottaa puheeksi myös vaikeita aiheita.

Myös fyysinen etäisyys terapeuttiin saattaa auttaa arkojen aiheiden esiin nostamista. Omiin ajatuksiin ja tuntemuksiin voi olla helpompi keskittyä, kun ei ole suoraan toisen ihmisen silmien alla.

Pihlaja nostaa esiin myös alueellisen tasa-arvon, jota etäterapian yleistyminen on parantanut.

– Meillä kolmasosa ihmisistä asuu suurten kaupunkikeskusten ulkopuolella. Voi olla todella korkea kynnys lähteä terapiaprosessiin, jossa esimerkiksi kerran viikossa käydään terapeutin vastaanotolla.

Yksi haluaa hiljaiseen vastaanottohuoneeseen, toinen saa avun chatista

Ihmiset ja heidän elämäntilanteensa ovat kuitenkin yksilöllisiä. Joillekin on luontevampaa tavata terapeutti fyysisesti kuin videon välityksellä.

Matka kotoa tai omalta työpaikalta terapeutin luokse voi auttaa asiakasta irtautumaan arkiminästä ja velvollisuuksista.

Terapeutin sohvalla on rauhallista, sen sijaan kotona muut perheenjäsenet tai lemmikit saattavat aiheuttaa turhia häiriöitä ja vaikeuttaa keskittymistä.

Psykoterapeutin etätapaamisten lisäksi apua on tarjolla ilman toisen ihmisen läsnä oloa ja täysin nettiin perustuen. Kokonaan netissä tapahtuva terapia sekä chattipohjainen keskusteluapu ovat madaltaneet kynnystä hakea apua mielenterveyden ja jaksamisen haasteisiin. Ne voivat toimia myös ensiapuna akuuteissa tilanteissa esimerkiksi ennen sopivan terapeutin löytymistä.

Täältä löydät apua elämän solmuihin:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *