Mita psykoterapia on?

Картинки по запросу Mita psykoterapia on?Psykoterapia on hoitomuoto, joka on kehitetty psyykkisen kärsimyksen lievittämiseksi tai poistamiseksi. Se perustuu yleensä terapeuttiseen keskusteluun tai erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin.
Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista ja ammatillista toimintaa, jota tehdään yhteiskunnan eri sektoreilla. Se on vuorovaikutuksellinen hoito- ja kuntoutusmuoto, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä, joilla on mielenterveyden häiriöitä tai psyykkisiä ongelmia. Sen tarkoituksena on poistaa ja lievittää näitä häiriöitä ja ongelmia ja niiden aiheuttamaa kärsimystä sekä lisätä itsetuntemusta ja edesauttaa toimintakyvyn lisääntymistä ja itsenäistä selviytymistä.
Psykoterapiassa on kyse jäsennellystä vuorovaikutuksellisesta prosessista asiakkaan ja hoitavan henkilön välillä. Se pohjautuu vakiintuneeseen ja koeteltuun psykologiseen tietopohjaan ja sen puitteet määritellään hoitosopimuksessa. Psykoterapiaa toteuttavat psykoterapeutit, joilla on tarvittava koulutus ja kokemus. Lyhyt psykoterapia kestää useimmiten 10-20 kertaa​, pidempi psykoterapia 1-3 vuotta. Käyntejä on yleensä 1-2 kertaa viikossa.
Psykoterapiaa on käsitelty konsensuskokouksessa ja konsensuslausumasta löytyy kootusti tutkimustietoa ja suosituksia psykoterapiaan liittyen:​
Suomalainen lääkäriseura Duodecim: Konsensuslausuma — Psykoterapia

https://www.mielenterveystalo.fi

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *