Mielenterveyssyyt yleisin peruste työkyvyttömyyseläkkeen myöntämiselle viime vuonna.

Kolme viidestä työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyssyistä hakeneesta on alle 44-vuotiaita.

Mielenterveyssyyt olivat viime vuonna yleisin peruste työeläkeyhtiö Elon viime vuonna myöntämille työkyvyttömyyseläkkeille, kertoo yhtiö tiedotteessaan.

Edellisvuoteen verrattuna ero mielenterveyssyiden ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi myönnettyjen eläkkeiden välillä on kuitenkin kaventunut. Kumpiakin on reilu kolmannes myönnetyistä eläkkeistä.

Kolme viidestä työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyssyistä hakeneesta on alle 44-vuotiaita. Sen sijaan tuki- ja liikuntaelinsairauden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle jäivät erityisesti yli 60-vuotiaat.

Uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä laskussa

Elon myöntämien työkyvyttömyyseläkkeiden määrät laskivat vuonna 2021 edelliseen vuoteen verrattuna. Elosta myönnettiin yhteensä lähes 3 700 uutta työkyvyttömyyseläkettä. Eläketurvakeskuksen tilastotietokannan mukaan Suomessa myönnettiin vuonna 2020 yhteensä lähes 15 600 työkyvyttömyyseläkettä.

– Tämä on toinen peräkkäinen vuosi, kun työkyvyttömyyseläkkeiden määrät ovat laskussa. Sama ilmiö nähdään koko työeläkealalla, sanoo Elon ratkaisupäällikkö Katri Paija-Luhtala tiedotteessa.

Elossa käsitellyissä työkyvyttömyyseläkehakemuksissa koronaa ei juuri näy, kerrotaan tiedotteessa.

– Meille käsiteltäväksi tulleiden hakemusten määrä jäi vuodelta 2021 reiluun kymmeneen. Ammatillisen kuntoutuksen hakemuksia tuli viisi kappaletta, kertoo Paija-Luhtala.

Kuntoutuspäätöksistä suurin osa tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi

Elon asiakaspalvelupäällikön Päivi Musto-Väistön mukaan tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat edelleen yleisin syy saada myönteinen kuntoutuspäätös ammatilliseen kuntoutukseen.

Ammatillisen kuntoutuksen hakemuksia saapui Eloon viime vuonna hieman vähemmän kuin vuonna 2020. Hakemusmäärä laski jo toisena vuotena peräkkäin. Yhteensä päätöksiä annettiin lähes 1 200 kappaletta.

Ammatillisen kuntoutuspäätöksen mielenterveyssyistä saaneissa korostuvat nuoret ikäluokat.

– Merkille pantavaa on, että vaikka ammatillisen kuntoutuksen myönteiset päätökset painottuvat hieman 50 vuotta täyttäneisiin, korostuvat mielenterveyssairauksien perusteella annetuissa kuntoutuspäätöksissä alle 40-vuotiaat. Heidän osuutensa annetuista päätöksistä on yli puolet, kertoo Musto-Väistö.

https://www.uusimaa.fi/

https://www.uusimaa.fi/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *