Mielenterveyspalvelut ovat paradigmamuutoksen edessä.

Mielenterveyden häiriöiden hoidossa tavoitteiden on siirryttävä pelkästä oireiden vähenemisestä kohti yksilön kokonaisvaltaista elämänlaadun paranemista ja toivorikasta elämää.
Mielenterveyden häiriöiden hoidon viitekehys on muutoksen edessä. Lääketieteessä diagnoosien teko ja hoidon määrääminen tapahtuvat lääkärijohtoisesti, ja hoidon tavoitteeksi asetetaan usein potilaan oireiden väheneminen. Prosessi ei ota huomioon potilaan yksilöllisiä tarpeita ja tavoitteita, kuten yleisen elämänlaadun paranemista.
Viime vuosikymmeninä yhä useampi on kyseenalaistanut lääketieteellisen mallin, jossa diagnoosin ja hoidon määräämisen tavoitteena on oireiden väheneminen, ja tarjonnut tilalle asiakaslähtöisemmän mallin, toipumisorientaation. Toipumisorientaatiossa katse suunnataan oireiden vähenemisestä yksilön kokonaisvaltaiseen elämänlaadun parantamiseen. Toipumisprosessissa tulisi ottaa huomioon jokainen ihminen yksilönä unelmineen ja tavoitteineen.
Toipumisorientaation mukaan jokainen ihminen voi elää hyvää ja toivorikasta elämää mielenterveyden häiriöistä huolimatta. Ihminen voi olla sairastunut mielenterveyden häiriöön ja silti kokea olevansa hyvinvoiva oman yhteisönsä jäsen. Oleellista on, että yksilö kokee voivansa itse vaikuttaa omaan toipumisprosessiinsa, ja että toipumisprosessi on voimaannuttava ja tukee yksilön voimavaroja.
Uudessa kansallisessa mielenterveysstrategiassa toipumisorientaation viitekehys tullaan nostamaan yhdeksi keskeiseksi teemaksi. Yksi toipumisorientaation sovelluksista voisi olla jokaiselle hoidon piirissä olevalle potilaalle laadittu henkilökohtainen budjetti, joka mahdollistaa yksilöllisen hoidon suunnittelun. Erilaisten itsehoito-ohjelmien käyttö on myös todettu vaikuttavaksi menetelmäksi vakavienkin mielenterveyden häiriöiden hoidossa.
Mielenterveystyön tehtävänä on tukea jokaista apua tarvitsevaa yksilönä ja vähentää mielenterveyden häiriöihin liittyvää stigmaa. Toipumisorientaatio vastaa näihin tarpeisiin.
MIELI ry:n kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck osallistui Toipumisorientaatio – mielenterveystyön uusi suunta? -keskusteluun 19.7. Suomi-Areenassa.
Katso tallenne keskustelusta
mieli.fi
 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *