Metsä elvyttää mielen tehokkaasti.

Tutkija Tytti Pasanen juo metsässä teetä kuksasta.В Домашние задания

Väitöstutkimuksen mukaan stressaantuneet kokivat saavansa luonnossa liikkumisesta suurimman hyödyn.

Säännöllisesti luonnossa liikkuvat voivat mieleltään paremmin, sanoo ympäristöpsykologiasta tohtoriksi väitellyt Tytti Pasanen.

Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että luonnossa ulkoileminen muun muassa laskee sydämen sykettä ja verenpainetta. Fyysisten vaikutusten lisäksi luonnossa liikkuminen lievittää stressiä ja parantaa mielialaa.

Tuore kotimainen väitöstutkimus (siirryt toiseen palveluun) tukee aiempia havaintoja ja tarjoaa uutta tietoa jokapäiväisten luontokäyntien suhteesta mielialaan, elpymiseen ja hyvinvointiin.

Väitöstutkimuksen tehnyt Pasanen havaitsi, että luontoympäristöissä liikkumisella oli myönteinen yhteys sekä välittömiin arvioihin liikunnan jälkeisestä olotilasta että pidempikestoiseen hyvinvointiin.

Mielialaa ja hyvinvointia selvitettiin kyselytutkimuksella ja kenttäkokeilla, joissa osallistujat kävelivät 4–6 kilometriä kaupunkipuistossa tai metsämäisessä ympäristössä.

Mitä stressaantuneempi, sitä suurempi hyöty

Luonnossa liikkuminen sai osallistujissa aikaan muun muassa rauhoittumista, ajatusten kirkastumista ja mielialan muuttumista positiivisemmaksi.

Hyödyt olivat pienempiä niillä kyselytutkimukseen osallistuneilla, jotka liikkuivat sisätiloissa tai ulkona muualla kuin luontoympäristössä.

Tytti Pasanen kertoo, että silläkin on merkitystä, millä mielellä metsään lähtee.

– Kyselytutkimuksessa eniten hyötyä metsäkävelyistä kertoivat saaneensa ne, jotka halusivat lievittää stressiä. Sen sijaan ne, joiden motiivina oli saada olla yksin, raportoivat vähäisempää hyvinvointia.

Sammalkuusikko.
Metsä on oiva paikka elvyttää mieltä, mutta kaupungissa puisto ajaa saman asian.Yle/ Risto Salovaara

Tutkimus selvitti myös sitä, voiko luonnossa kävelyn myönteisiä vaikutuksia tehostaa tekemällä rentoutumiseen ja elpymiseen tähtääviä harjoitteita.

Harjoitteiden tekemisellä ei ollut vaikutusta mielialaan, mutta harjoitteita tehneillä tarkkaavuus koheni hieman enemmän kuin muilla.

Tärkeintä on luontoon lähteminen

Yksi tutkimuksesta esiin noussut havainto oli se, että luontokävelyihin osallistuneiden mieliala koheni riippumatta siitä, millaisiin asioihin he kiinnittivät huomionsa.

– Luonnossa liikkuessa voi keskittyä jonkin asian tekemiseen, omiin ajatuksiinsa tai ympäristön tarkkailuun. Ei ole yhtä oikeaa tapaa olla luonnossa, Pasanen sanoo.

Sillä, tapahtuiko liikkuminen metsässä vai kaupunkipuistossa ei ollut vaikutusta mielialan paranemiseen. Pasasen mukaan parhaat terveyshyödyt voikin saada yhdistämällä liikuntaharrastuksen ja luonnossa ulkoilemisen.

– Kaikki tietävät, että liikunta on tärkeää itselle ja mielelle. Jos samaa liikuntamuotoa on mahdollista harrastaa sisällä tai ulkona, suosittelen sisäliikunnan sijaan ainakin kokeilemaan ulkona liikkumista mahdollisimman usein.

yle.fi
 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *