Masennus syö vuosittain 12 miljardia työpäivää vuoteen 2030 mennessä.

Maailman talousfoorumi kertoo, että vuoteen 2030 mennessä masennukseen ja ahdistuneisuushäiriöön menetetään vuosittain 12 miljardia työpäivää, mikäli mielenterveysongelmia ei aleta hoitamaan nykyistä paremmin.
Maailmantaloudelle menetys olisi vuositasolla peräti 900 miljardia dollaria. Harvardin yliopiston tutkijoiden tutkimustulosten mukaan mielenterveysongelmista kärsiville työntekijöille kertyy vuositasolla noin viisi prosenttia enemmän poissaolopäiviä. Lisäksi työn tuottavuus on myös työaikana heikompaa.
Työntekijät eivät yleensä uskalla kertoa mielenterveysongelmistaan työnantajalleen, sillä he pelkäävät menettävänsä työnsä. Työnantajien ja valtioiden tulisikin rohkaista työntekijöitä kertomaan ongelmistaan avoimemmin, sillä se olisi myös taloudellisesti kannattavaa. Maailman talousfoorumin mukaan jokainen mielenterveystyöhön sijoitettu dollari palauttaa neljä dollaria talouteen.
http://www.talouselama.fi

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *