Опубликовано Оставить комментарий

Masennukseen saa tehokasta hoitoa.

Картинки по запросу masennukseen-saa-tehokasta-hoitoaArkipuheessa masentuneisuus voi tarkoittaa monia asioita. Masennus-sanalla viitataan sekä tunnetilaan että mielenterveyden häiriöön.
Masennukseksi voidaan kutsua kohtalaisen nopeasti ohimenevää pahaa oloa, eli elämään normaalisti kuuluvia pettymyksen, väsymyksen, alakuloisuuden ja surullisuuden tunteita. Nämä tunteet auttavat yleensä ihmistä muuttumaan ja kehittymään eikä niiden kohtaamiseen tarvita hoitoa.
Joskus masennuksella tarkoitetaan masentunutta mielialaa, joka voi kestää muutamasta päivästä jopa kuukausiin, mutta siihen ei liity muita elämää vaikeuttavia oireita. Ohimenevä, esimerkiksi pettymyksen tuoma paha olo ja masentunut mieliala eivät ole mielenterveyden häiriöitä, niiden kokeminen ei ole sairautta eikä niitä hoideta sairautena.
Surun ja masennuksen välinen ero on siinä, että surulla on yleensä kohde ja syy, kuten esimerkiksi läheisen ihmisen tai työpaikan menetys. Sureva ihminen käsittelee yleensä mielessään menetykseen liittyviä tunteita ja muistoja. Masennuksella sen sijaan on harvemmin yhtä selvää syytä.
Kun masennuksella tarkoitetaan mielenterveyden häiriötä, siihen liittyy pitkäkestoinen mielialan lasku sekä muita ajatteluun, tunteisiin, käyttäytymiseen ja koko kehoon liittyviä oireita. Kun masennus tunnistetaan, sitä voidaan hoitaa tehokkaasti.

Ma­sen­nuk­seen on har­voin yh­tä syy­tä

Syyt hoitoa vaativan masennuksen taustalla voivat olla moninaisia. Yleensä masennus on biologisten, psykologisten ja sosiaalisten tekijöiden summa — masennuksen taustalta löytyy harvoin yhtä selkeää syytä. Perimä, varhainen kasvuympäristö ja elämänpolun varrella sattuneet asiat vaikuttavat siihen, miten altis ihminen on masennukselle.
Masennuksen todennäköisyyttä lisää esimerkiksi erityisen vaikea lapsuus, kuten fyysisen, henkisen tai seksuaalisen pahoinpitelyn kohteeksi joutuminen tai heitteille jääminen. Kun kohdalle sattuu jotain liian raskasta, surullista tai vaikeaa, seurauksena voi olla masennus.
Masennuksen taustalla voi joskus olla myös fyysinen tekijä kuten muistisairaus, kilpirauhasen vajaatoiminta tai Parkinsonin tauti. Joidenkin lääkkeiden, huumeiden ja yleisesti alkoholinkäytön sivuvaikutukset saattavat aiheuttaa masennusta osalle ihmisistä. Masennukseen voivat vaikuttaa lisäksi hormonaaliset syyt tai kirkkaan valon puute talvikuukausina.
http://www.mielenterveysseura.fi

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *