Liikunnan lisääminen psykoterapiaan voi parantaa traumaperäisen stressihäiriön hoitotuloksia.

Potilaan Lääkärilehti - Pienikin liikunnan lisääminen väestötasolla vähentää kuolleisuuttaTraumaperäisen stressihäiriön hoitotulokset saattaisivat parantua, jos potilaat saisivat psykoterapian lisäksi kevyttä ohjattua liikuntaa. Tuoreen australialaistutkimuksen perusteella hyödyt näkyvät ainakin puolen vuoden seurannassa.Osana tutkimusta 130 traumaperäistä stressihäiriötä potevaa satunnaistettiin 90-minuuttiseen viikoittaiseen psykoterapiaan, minkä lisäksi he tekivät joko 10-minuuttisia aerobisia liikuntaharjoituksia tai venyttelivät kevyesti. Hoitoja jatkettiin yhdeksän viikkoa.

Kun potilaita verrattiin puolivuotisen seurannan päätteeksi, liikuntaryhmäläisten stressihäiriö oli lievittynyt enemmän kuin verrokkien, jotka vain venyttelivät, tutkijat havaitsivat. Hoitoihin ei liittynyt haittavaikutuksia.Australialaisten tulokset viittaavat liikunnan tehostavan psykoterapian vaikutuksia traumaperäisen stressihäiriön hoidossa, mutta liikunta ei välttämättä sovi kaikille potilaille. Tästä tutkimuksesta rajattiin pois yli 70-vuotiaat, liikuntarajoitteiset sekä potilaat, joilla oli esimerkiksi aivovamma, psykooseja tai itsetuhoisia ajatuksia.Traumaperäinen stressihäiriö kehittyy yleensä jonkin traagisen elämäntapahtuman seurauksena. Oireyhtymän pääoireita ovat tapahtuneen jatkuva uudelleen kokeminen, traumaan liittyvien asioiden välttely, tunnereaktioiden turtuminen sekä jatkuva psyykkinen herkistyminen ja ylivireys.

Tutkimus julkaistiin Lancet Psychiatry -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(Lancet Psychiatry 2022;DOI:10.1016/S2215-0366(22)00368-6)https://doi.org/10.1016/S2215-0366(22)00368-6

https://www.hyvaterveys.fi/

Keinoja lisätä arkiliikuntaa
  1. siivoaminen.
  2. työmatkaliikunta, esim. pyöräily tai kävely.
  3. asiointiliikunta, esim. bussipysäkiltä kauppaan kävely.
  4. lumen luonti.
  5. lehtien haravointi ja muut pihatyöt.
  6. lapsen kanssa leikkiminen.
  7. portaiden nouseminen.
  8. kaupassa käynti.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *