Keski-ikäinen, näetkö usein painajaisia?

Henkilö nukkuu sängyssä.Viikoittain painajaisia näkevien dementiariski saattaa olla jopa nelinkertainen rauhallisesti nukkuviin verrattuna. Kognitiivisten kykyjen rapistuminen vaikuttaa uhkaavan etenkin miehiä.

Keski-ikäisinä usein painajaisia näkevät ovat muita suuremmassa vaarassa kärsiä vanhetessaan erilaisista dementian oireista. Tämä ilmenee Birminghamin yliopistossa tehdystä tutkimuksesta.

Dementia ei ole erillinen sairaus. Kyse on oireyhtymästä, johon kuuluu muistin ja muiden kognitiivisten eli tiedonkäsittelyyn liittyvien toimintojen heikkenemistä.

Uusien havaintojen mukaan dementiaa mahdollisesti ennakoivat painajaiset voivat yleistyä vuosia tai jopa vuosikymmeniä ennen varsinaisia oireita.

Tutkimuksen tehnyt tohtori Abidemi Otaiku pitää löydöksiä tärkeinä, koska dementiaan liittyviä varhaisia riskitekijöitä on toistaiseksi tunnistettu hyvin vähän.

– Uskomme, että pahat unet voivat auttaa tunnistamaan yksilöitä, joilla on korkea dementiariski, hän sanoo tiedotteessa(siirryt toiseen palveluun).

Kaikki painajaiset eivät tietenkään ole merkki orastavasta dementiasta. Aihe vaatii lisää tutkimusta, Otaiku korostaa.

Painajaisten ja dementian kytkös oli erityisen vahva miehillä

Jo painajaisen määritelmä on sikäli ongelmallinen, että kyse on lähtökohtaisesti henkilökohtaisesta tulkinnasta: kokemus unen ahdistavuudesta on yksilöllistä.

Arviolta viisi prosenttia aikuisista ilmoittaa kokevansa painajaisia viikoittain. Kuukausittain niitä näkee moninkertainen määrä.

Otaiku tarkasteli kolmea yhdysvaltalaista väestöjoukkoa koskevaa tutkimusaineistoa. Yhteensä mukana oli yli 600 iältään 35–64-vuotiasta (keski-ikäistä) ja 2 600 vähintään 79-vuotiasta (vanhusta).

Tuloksista käy ilmi, että kognitiivisten kykyjen rapistuminen uhkasi etenkin niitä keski-ikäisiä, jotka näkivät painajaisia viikoittain. Heidän dementiariskinsä oli nelinkertainen verrattuna niihin, jotka eivät raportoineet painajaisista lainkaan.

Painajaisten ja dementian kytkös oli huomattavasti vahvempi miehillä kuin naisilla. Esimerkiksi miespuolisilla vanhuksilla viikoittain painajaisia näkevien dementiariski oli viisinkertainen rauhallisesti nukkuviin verrattuna, kun naisilla vastaava riskin kasvu oli vain 41 prosenttia.

Tutkimus löytyy eClinicalMedicine-erikoislehdestä(siirryt toiseen palveluun), joka on osa lääketieteen The Lancet -julkaisua.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *