Ihmissuhteisiin keskittyvä hoito auttoi masennuksessa.

Seitsemän tapaamista hoitajan kanssa terveyskeskuksessa toimi yhtä hyvin kuin puolta pidempi psykoterapia erikoissairaanhoidossa

Tuore väitöstutkimus tarjoaa tehokkaan keinon hoitaa masennusta perusterveydenhuollossa, jossa Käypä hoito -suosituksen mukaisesti valtaosa masennuspotilaista tulisi hoitaa, vaikka käytännössä psykoterapeuttista hoitoa on siellä tarjolla vähänlaisesti.

Psykologian lisensiaatti Jarmo Kontusen tähän liittyvä väitöstutkimus tarkastetaan perjantaina 6. maaliskuuta Jyväskylän yliopistossa.

Kontunen tutki yhtenä mahdollisena perusterveydenhuollossa toteuttavana psykoterapeuttisena hoitona interpersoonallista ohjantaa eli hoitoa nimeltä Interpersonal Counselling (IPC).

Siinä keskitytään seitsemällä käyntikerralla ajankohtaisten ihmissuhdeongelmien ja elämänmuutosten aiheuttaman stressin käsittelyyn ja sitä kautta masennusoireiden helpottamiseen.

Hoito osoittautui tehokkaaksi. Ihmissuhteisiin keskittyvä hoito auttaa masennuksessa.

Kontusen mukaan merkittävä osa masennuspotilaista hyötyi tästä läheisten ihmissuhteiden toimivuuteen ja tukeen perustuvasta lyhyestä jäsennellystä hoidosta.

Tutkimuksen tilastollinen osuus osoitti, että lyhyt psykiatristen sairaanhoitajien toteuttama IPC-ohjanta perusterveydenhuollon depression hoidossa oli verrattavissa tuloksiltaan puolta pidempään lyhytpsykoterapiaan erikoissairaanhoidossa.

Vuoden seurannassa noin 60 prosenttia IPC-hoidoissa olleista potilaista oli täysin toipunut.

Menetelmä rohkaisi potilasta päästämään irti itsesyytöksistä.

Väitöskirjan tutkimusaineistoon kuului 40 ensi kertaa masennuksen vuoksi hoitoon hakeutunutta potilasta.

Potilaiden oireita arvioitiin ennen hoidon aloitusta, sen lopussa sekä 12 kuukauden jälkiseurannassa. Lisäksi potilaiden hoitoprosesseja seurattiin terapiaistuntojen ääninauhoituksin ja jälkihaastatteluin.

Tilastollista ja laadullista tutkimusotetta yhdistävässä osatutkimuksessa havaittiin, että masennuksesta toipuneiden potilaiden ongelma-alueen määrittely toteutui hyvin potilaan ja hoitajan yhteisymmärryksessä.

Onnistuneissa hoidoissa potilailla oli saatavilla hoidon ulkopuolista sosiaalista tukea, minkä avulla vuorovaikutuksellisia ongelmia pystyttiin käsittelemään läheisten kanssa.

Tapaustutkimusosuudessa näkyi, miten IPC-menetelmän mukainen aktiivinen ja vastavuoroinen toiminta rohkaisivat potilasta päästämään irti itsesyytöksistä ja ottamaan vaikeat asiat esille läheisensä kanssa.

Väitöskirjan tulokset vahvistavat käsitystä, että ajoissa räätälöity hoito perusterveydenhuollossa lievittää masennuksen oireita, vähentää inhimillistä kärsimystä ja mahdollisesti myös masennuksen yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia.

Väitökseen voi tutustua täällä.

www.mediuutiset.fi
 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *