Elämänmuutos omana valintana.

Läksyihin
Moni meistä tekee jossain vaiheessa elämää päätöksen muuttua tai muuttaa jotain olennaisia asioita omassa arjessa. Muutos voi olla tärkeä, se voi myös olla joskus helppo tai itsestään selvä. Useimmiten elämänmuutos vaatii kuitenkin paljon työtä, viisaita ratkaisuja ja sisua pitääkseen pintansa, ja kannattaakin tietää mitkä asiat auttavat muutoksen läpiviemisessä.

Elä­män­muu­tos so­peu­tu­mi­sen haas­tee­na

Joskus elämänmuutos on ulkoisten olosuhteiden vaikutusta, ja joudumme sopeutumaan, halusimme tai emme. Silloinkin voi olla avuksi miettiä, mikä olisi paras mahdollinen tapa tulla toimeen uudessa elämäntilanteessa, ja millaista apua kenties tarvitsemme sopeutumista helpottamaan.

Saara Aalto puhuu elämänmuutoksesta (kesto: 4:10)

Sel­viy­ty­mi­sen tuek­si elä­män­muu­tok­sis­sa

 • Uusien elämäntapojen omaksuminen on monivaiheista ja joskus pitkäkin oppimisprosessi. Taustaksi tarvitaan riittäviä tietoja, mutta se ei yksin takaa, että muutos onnistuu. Tieto pitää soveltaa käytännön elämään arjessa.
 • Läheisiltä ihmisiltä saatava kannustus auttaa tavoitteiden toteutumisessa. Onnistumista auttaa myös se, että antaa itselleen tunnustusta edistymisestä.
 • On hyvä muistaa, että repsahdukset kuuluvat oleellisesti muutosprosessiin. Repsahdusta ei tule tulkita epäonnistumiseksi, vaan normaaliksi kehitykseksi kohti pysyvämpää muutosta. Repsahduksia ei kannata myöskään yrittää välttää, vaan ne tulisi nähdä oppimisen ja harjoittelun paikkoina.
 • Ennen muutokseen ryhtymistä on hyödyllistä miettiä, onko elämäntilanne otollinen muutoksille. Fyysisten muutosten pohjalle tarvitaan henkisiä voimavaroja. Esimerkiksi stressaavassa elämäntilanteessa muutokseen panostaminen voi tuntua ylivoimaiselta. Kun tilanne normalisoituu, suunnitelmaan on helpompi palata.
 • Toisinaan motivaation puute johtuu asennoitumisesta. Tietoa, taitoa ja tukea voi olla riittävästi, mutta muutoksia on vaikea viedä osaksi arkea. Muutossuunnitelmat ovat ehkä silloin liian ankaria.
 • Muutoksia suunnitellessa voi kysyä itseltään, mitä elämältään haluaa. Kuinka paljon on valmis tekemään? Tätä sisäistä keskustelua kannattaa käydä jo siinä vaiheessa, kun asettaa itselleen tavoitteita.
 • Myönteisesti asioihin ja elämään suhtautuvan on helpompi päästä päämääräänsä. Ajatuksen ja tahdon voima kaikessa tekemisessä on valtava. Jos uskoo asiaansa, onnistuminen on paljon todennäköisempää kuin jos koko ajan empii ja epäröi.

Suuret elämänmuutokset ovat siis pitkiä jaksoja elämässä, eivät niinkään hetkellisiä suunnan vaihtoja. Tavoitteiden asettaminen ja niiden seuraaminen pitkällä aikavälillä, auttaa toteuttamaan unelmia ja suunnitelmia.

Ta­voit­teet

Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan aina ripaus myönteisyyttä ja avoimuutta. Tavoitteeseen pitää ponnistella.
Monien kyvyt jäävät kokonaan pimentoon, koska kukaan ei näe niitä tai usko niihin. Walt Disneykin sai potkut sanomalehdestä, koska hänellä ei ollut tarpeeksi ideoita. Albert Einstein oppi puhumaan vasta neljävuotiaana.
Kun haluaa muuttaa tavoitteitaan, on hyvä kysyä itseltään, miten haluaa muuttaa elämäänsä? Mitkä ovat tärkeimpiä tavoitteita? Olisiko muutosten ja tavoitteiden jälkeen onnellinen?
Hyvistäkään yrityksistä huolimatta tavoitteita ei aina onnistu saavuttamaan. Silloin mielen valtaa helposti epätoivo. Aina ei olekaan tarkoitus onnistua ja epäonnistumiset voivat pitkällä aikavälillä olla tärkeitä kokemuksia, siksi harmittelun sijaan onkin tärkeää suunnata voimat aina uuteen koitokseen.
Tavoitteet epäonnistuvat usein jo omassa päässä. Jos uskoo, että yritykset epäonnistuvat, niin voi helposti myös käydä. Uskomukset voivat olla tavoitteiden ja tulosten esteenä. Mutta niistä on hyötyä silloin, kun ne tukevat omaa jatkuvuutta.

Ta­voit­tei­den tut­ki­mi­nen

Itselle tärkeitä tavoitteita voi pohtia esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta:

 • Mitä todella haluan elämässäni? Tee lista tärkeimmistä tavoittelemistasi asioista.
 • Mitkä ovat tärkeimmät tarpeeni, joista on huolehdittava?
 • Ovatko minulle tärkeämpiä ulkoiset vai sisäiset tavoitteet?
 • Mitkä ovat välittömät tavoitteet, mitkä ovat tämän vuoden tavoitteet, mitkä ovat pitkän tähtäimen tavoitteet?

Tavoitteiden toteuttaminen vaatii myös niiden seuraamista:

 • Pystynkö tavoitteeni toteuttamiseen? Millä aikavälillä? Mitä resursseja tavoite vaatii?
 • Onko tavoite sellaisenaan realistinen, vai onko sitä muokattava realistisemmaksi? Riittääkö minulle osa tavoitteen saavuttamisesta?
 • Miten voin saavuttaa tavoitteeni ja millä aikataululla?
 • Mitkä asiat palvelevat tavoitteen saavuttamista?
 • Mitkä asiat estävät tavoitteeni saavuttamista?

http://www.mielenterveysseura.fi/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *