Опубликовано Оставить комментарий

Tutkimus: Anteeksianto torjuu masennusta

Kyky antaa anteeksi saa erityisesti naiset voimaan paremmin. Tuoreessa yhdysvaltalaistutkimuksessa selvitettiin, miten anteeksiannon eri ulottuvuudet vaikuttavat aikuisten masennustuntemuksiin.
Missourin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että iäkkäät naiset, jotka kykenivät antamaan anteeksi heitä väärin kohdelleille, saivat muita vähemmän masennusoireita. Hyötyä oli myös siitä, mikäli oli kyennyt antamaan anteeksi itselleen.
Sen sijaan vaikutusta ei ollut sillä, tunsivatko naiset itse saaneensa anteeksi toiselta. Miehillä tulos oli toisenlainen: he kertoivat masentuneisuudesta silloinkin, kun olivat antaneet toiselle anteeksi tai tunsivat jääneensä ilman anteeksiantoa.
Tutkimuksessa analysoitiin noin tuhannen yli 67-vuotiaan yhdysvaltalaisen vastauksia kyselyyn, joka koski muun muassa psyykkistä hyvinvointia. Tutkimus keskittyi ikäihmisiin, sillä heillä on erityistä taipumusta pohtia elämäänsä, ihmissuhteitaan ja moraalisia rikkomuksiaan, sanoi tutkimuksentekoon osallistunut professori Christine Prolux.
hs.fi

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *