Ahdistuneisuus ja pelot.

Ahdistuneisuushäiriöitä (BAI ahdistusoireet (suomi)) ovat yleinen ahdistuneisuus, erilaiset pelot (fobiat) ja paniikkikohtaukset. Ahdistuneisuushäiriöt ovat lasten yleisimpien mielenterveyden häiriöiden joukossa.  Lapsi tai nuori voi samanaikaisesti kärsiä useammasta eri ahdistuneisuushäiriöstä. Ne usein esiintyvät yhdessä jonkun muun mielenterveyden häiriön, esimerkiksi masennuksen yhteydessä. Ahdistuneisuushäiriöt ovat tavallisesti pitkäaikaisia ja saattavat altistaa myöhemmälle aikuisiän ahdistuneisuudelle tai masennukselle.

Syvennä tietojasi

Käytännön työhön

RENTOUTUMINEN JA TIETOINEN LÄSNÄOLO  ovat avuksi ahdistuksen lievittämisessä ja turvallisen ilmapiirin luomisessa. Näitä harjoituksia voi tehdä säännöllisesti ja luoda niiden avulla lapselle tai nuorelle rauhallisen paussin päivään.
FRIENDS on lasten ja nuorten mielen hyvinvointia tukeva sekä ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma. Se opettaa lapsia ja nuoria tunnistamaan ja käsittelemään tunteita, kannustaa myönteisiin ajattelumalleihin sekä tarjoaa selviytymiskeinoja vastoinkäymisten ja pettymysten kohtaamiseen.
ASKELEITTAIN -opetusohjelman avulla päiväkodissa, esikoulussa ja 1. – 5. luokalla voidaan opettaa lapsille empatiataitoja, itsehillintä- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä tunteiden säätelyä.

Kirjallisuutta

Suntio, R. (2015). Kesytä jännitys. Opas kasvattajalle. PS-kustannus. Juva.
mielenterveysseura.fi

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *